Můj vlastní druh odpovědí

Serenity: chodba

Kráčel s kapitánem na příď a cestou potkali unaveného, ztuhle klopýtajícího pilota. Když ho míjeli, kapitán se zastavil. Vyměnili si pár slov, ale Kit jim stejně moc nerozuměl. Došel na můstek a za okamžik se tam objevil i kapitán.

Kapitán pokynul ke komunikačnímu panelu a řekl: "Předpokládám, že víte, jak tyhle věcičky používat?"

Kit spolkl sarkastickou odpověď a jen kývl.

"Veškerý výcvik vám dala Aliance," zauvažoval Reynolds.

Kit přikývl a čekal, jaká bude pointa.

"Takže," pokračoval kapitán, "hádám, že to je pro vás docela dobrý důvod k tomu, abyste jim zaprodal duši."

"Chcete se se mnou hádat, kapitáne?"

"Spíš by mě zajímalo, proč byste něco takového dělal."

"Změnilo by se pro vás něco, kdybych řekl, že pro uspokojení z práce?"

"Možná. Ale pořád ještě nechápu, jaký druh uspokojení z práce se dá najít v -"

"- Zatýkání lidí, jako je Sakarya?"

Kapitán pokrčil rameny a zmlkl.

Kit na vysílačce navolil ten správný kanál a nastavil nejlepší maskovací signál, jaký z přístroje dokázal vyloudit. Pár minut trvalo, než zachytil signál KDOJSI a odvysílal svou identifikaci a příslušné kódy. Dalších pár minut trvalo, než získal všechna přístupová práva; potom se pohodlně usadil a připravil se na pokládání otázek. Kapitán seděl vedle něj, neřekl ani slovo a nehnul ani brvou.

Odeslal první požadavek a čekal. "Jednu věc jsem o Sakaryovi zjistil, a to tu, že je hodně dobrý v tom, co dělá," řekl do ticha.

"Jak dlouho jste po něm šel?"

"Osm měsíců."

"To není moc."

"Taky jsem nasbíral dost faktů a čísel na to, abych ho mohl obvinit."

"Tak proč -"

"Ale zase ne tolik, abych ho mohl usvědčit. Ne s jistotou."

"Můj postup by byl jednodušší."

"Jenže by se mohl obrátit proti vám: až někdy naštvete někoho od Aliance, použijeme váš postup a prostě vás sestřelíme. Jak by se vám to líbilo?"

Kapitán neodpověděl.

"Máte taky na krku pár obvinění," pokračoval Kit, "ale nikdo vás neusvědčil. Chcete si stěžovat na to, že trváme na důkazech?"

Kapitán pokrčil rameny.

"Ale nepochopil jste, co přesně znamená, že je Sakarya dobrý v tom, co dělá," řekl Kit.

"Povídejte."

"Spočívá to mimo jiné v tom, že si vede podrobné záznamy."

"Takový ten druh, který by ho mohl usvědčit?"

"Přesně tak."

"A jak je chcete získat?"

"Právě na tom pracuji."

Zatímco Kit pracoval, kapitán poznamenal: "Čím si ale nejsem jistý, je to, proč se o to vlastně staráte."

"Protože je to moje práce, jít zločincům po krku."

"Někdo by mohl říct, že zločinci jsme i my."

"Vy máte rejstřík čistý."

"To ano. Ale říká se, že přechováváme -"

"Chcete mě přemluvit, abych vás zatkl, kapitáne Reynoldsi?"

"Chtěl jste to udělat, udělal byste to. Jenom ukájím svoji zvědavost, to je všechno."

"Já také."

"Ohledně čeho?"

Kit zkontroloval sílu signálu a zahájil další výměnu dat.

Vzhlédl ke kapitánovi a chvilku přemýšlel, jak pravdivou odpověď mu dát. Čert to vem, rozhodl se. "Ohledně toho, proč seržant Malcolm Reynolds, nebo kapitán Malcolm Reynolds, který tráví veškerý čas kormidlováním mimo dosah Aliance a většinu energie vynakládá na to, aby od jejích rukou udržel co nejdál dva usilovně hledané uprchlíky, odbočil ze své cesty a zachránil život federálnímu agentovi."

"Jo tohle," protáhl kapitán.

"Ano."

"Náhoda. Nevěděl jsem, co jste zač."

"Tahle část mi došla. Ale pořád to neodpovídá na moji otázku."

"Ale odpovídá."

"Tak koho jste potom mysleli, že zachraňujete?"

"To jsme nevěděli; prostě se mi nelíbily pohledy těch dvou týpků, co tam tak seděli a čekali, až někoho oddělají."

"Ale nebyl to nikdo z vašich -"

"Štvali mě."

"Proč?"

"Proto."

"Dobrá," řekl Kit. "Možná proto, že když jste tam tak přišel a zjistil jste, co chystají, nemohl jste si nechat ujít příležitost ukázat jim, jací jsou v tom břídilové?"

Kapitán neodpověděl, což, jak Kit usoudil, téměř jistě znamenalo souhlas. Soustředil tedy pozornost na další a poslední z přenosů, které potřeboval.

"Dobrá, mám to," řekl o minutu později.

"Aha, výborně," odpověděl kapitán. "Pak jsou všechny naše problémy vyřešené."

Kit neodpověděl; přemýšlel o tom, co se právě dozvěděl, a snažil se najít způsob, jak toho využít.

Byl si celkem jistý, že jeden tu je, ale ani trochu se mu nelíbil.

Yuva: Sakaryova kancelář

Annalee Wuhan byla jeho osobní sekretářkou už pět let, tedy více než třikrát déle, než vydržel kdokoli jiný z jeho personálu. Byla výkonná, loajální, úžasně všímavá, bez ambicí a bez smyslu pro humor. Patřil k ní také dlouhý seznam méně příjemných vlastností, v jehož čele stála neochota říkat mu jinak než Filo, což je jméno, pod kterým jí byl poprvé představen - v jedné malé škole necelých třicet kilometrů odsud, kde dříve vyučovala.

Vešla do místnosti a bez vyzvání se posadila, což byla další z jejích nepříjemných vlastností.

"Dobré jitro, Filo," pozdravila.

"Dobré jitro, slečno Wuhan. Co víme?"

"Máme všechny důvody domnívat se, že agent uni-"

"Zrádce, slečno Wuhan. Nazývejme věci pravými jmény, ano?"

"Jistě, Filo. Agent spolu s uprchlíkem ze Serenity unikl v -"

"Z čeho?"

"Ze Serenity. To je ta loď. Agent a uprchlík dnes v noci unikli v raketoplánu s krátkým doletem a je prakticky jisté, že touhle dobou už jsou zpátky na Serenity."

"Serenity."

"Ano."

"A ta - Serenity - je pryč?"

"To zatím nemůžeme potvrdit. V prostoru mezi tou oblastí a vesmírem kolem Héry jsme nezaznamenali žádné stopy po motorech na plný tah, ale mohli z toho či onoho důvodu letět na nižší výkon a pak bychom si jich nevšimli."

"A nebo jsou pořád ještě tady."

"Ovšem, to by mohli."

"A loď je určitě poškozená."

"Dostala přímý zásah, ale dokázala opustit atmosféru."

Sakarya si povzdechl. "Nedává to smysl."

"Co, Filo?"

"O zrádci víme a on ví, že o něm víme. Tím pádem není k ničemu. Proč by tady zůstával? A proč se spolčovat s -"

"Nevíme, jestli tady ještě jsou."

Skákání do řeči byla další z jejích nepříjemných vlastností.

"Ne, ale budeme předpokládat, že tu jsou, dokud nebudeme mít důkaz, že odletěli. A víme, že jsou všichni spolu. Co je mohlo svést dohromady?"

"Třeba vy, Filo."

"Já?"

"Spojili se, protože vás oba nenávidí."

"Oni?"

"Našla jsem si tu loď, Serenity."

"Jak jste se dozvěděla její jméno?"

"Vy jste tu loď najal, pane."

"Já že jsem ji najal?"

"Najala jsem ji já, vaším jménem. Aby přivezla dřevo na novou kantýnu pro vašeho syna."

"Aha. Serenity. Zajímavé jméno."

"Filo, to jméno není náhoda."

"Co - ?"

"Tady to máte."

Vzal si od ní list elektronického papíru a automaticky sáhl po posuvníku, aby přeskočil na druhou stránku, kde obvykle začínají hodnotnější informace, ale zarazil se. Měl je přímo před očima, na titulní straně. "Serenity," četl. "Dopravní loď, třída Firefly. Kapitán: Malcolm Reynolds."

Opřel se v křesle a zavřel oči.

"Dobrá," řekl.

"Ano, Filo."

"Dobrá, dobrá, dobrá."

"Ano, Filo?"

"Přiveďte mi mého nového velitele bezpečnosti."

Serenity: ošetřovna

"Viděl jsem tu chodit Jayna s pistolí -"

"Je zpátky v posádce," vysvětlil kapitán.

"Ehm... dobrá."

"Pustíme se do práce. Zůstaňte na lodi, dávejte pozor na svoji sestru a buďte připraven nás sešít, až se vrátíme."

"Nejsem snad vždycky?"

"Jo, to jste."

"O jakou lumpárnu jde tentokrát?"

"Lumpárnu?"

"Nebo to není to správné slovo?"

"Přijďte za námi do jídelny."

"Mám s sebou vzít i River?"

"Ta už tam je."

Simon přikývl a následoval kapitána po schodech nahoru. Všichni ostatní už seděli nebo postávali okolo jídelního stolu, včetně Jayna a včetně někoho, koho ještě neviděl: podsaditého muže s pečlivě zastřiženou bradkou a mírnýma očima; připomínal Simonovi jednoho profesora biologie, kterého měl docela rád. Povídal si s River, která si ho prohlížela jako laboratorní vzorek něčeho, co se v celém vesmíru vyskytlo úplně poprvé. Simon k ní vykročil, ale otočila hlavu a podívala se mu do očí; vypadala v pořádku.

Existují věci jako přehnaná starostlivost, připomněl si a posadil se vedle Kaylee, která se na něj usmála tak, že mu srdce vynechalo jednu dobui. Vzhlédl ke kapitánovi, který stál v čele stolu jako -

Panebože! Připomíná mi mého otce! Není divu, že mu pořád nevěřím!

Prvních několik kapitánových slov přeslechl a když se vrátil do přítomnosti, slyšel: "...aby bylo jasno, nejsou v tom žádné peníze. Je to něco, co musím vyřídit."

Wash začal: "Male, je to -", ale pak se odmlčel. Simon si všiml Zoiny ruky na jeho rameni. Wash a Zoe se na sebe podívali, ale nedokázal přečíst, co mezi nimi proběhlo.

Simon se zeptal: "Měli bychom o tom vědět ještě něco, kromě toho, že by nás kvůli tomu mohl někdo zabít?"

"Jistě, doktore. Také by nás mohla chytit Aliance."

Když to slovo vyslovil, jeho oči se přesunuly k cizinci.

"Ehm, nechci být nezdvořilý," řekl Simon, "ale mohl byste mi říct, -"

"Kit," odpověděl kapitán. "Jmenuje se Kit."

"Je to federál," upřesnila Zoe.

"Ale je s náma," dodal Jayne.

Simonovi se zatočila hlava. "Cože je?"

Ozvala se River: "Technicky vzato, pokud nedojde k porušení zákona nebo daných rozkazů nebo k činům v přímém rozporu se zájmy těch, kterým je osoba zavázána loajalitou, není to zrada."

"Díky za objasnění," kývl kapitán.

"Má pravdu," řekl ten, který byl právě představen jako federál.

"To má často," odtušil Simon.

"Pojďme se soustředit na práci," navrhl kapitán.

"Dobrý nápad," řekl Simon. "Prostě ignorujme toho agenta Aliance, který sedí -"

"Ano," potvrdil kapitán. "Prostě si ho nevšímejme."

Simon se zarazil. "Nemyslím -"

"Výborně. Tak vás mám nejradši."

"Pane," namítla Zoe, "myslím, že si zaslouží vysvětlení. Je to jeho sestra -"

"Je to jeho sestra," řekl federál, "o které předstírám, že neexistuje, což je součást mé dohody s kapitánem, a jestli někdo z vás někdy někomu vyzvoní, že jsem tohle řekl, obětuji zbytek života na to, abych ho dostal a přinutil litovat, že se vůbec kdy narodil."

Takové věci Simonův učitel biologie neříkal.

River se ozvala: "Technicky vzato, opravdu to není zrada, když -"

"Nemusí být," souhlasil agent.

"Tak popojedem," přerušil je kapitán. "Chci vědět, jestli do toho všichni jdete."

"Já vždycky," řekla Kaylee.

"Jdu," řekla Zoe.

"Já už jsem ti to řek," řekl Jayne.

Wash namítl: "Mohl bych aspoň vědět, proč -", potom se podíval na Zoe, pokrčil rameny a dodal: "Dobrá, myslím, že mi právě bylo řečeno, že do toho jdu."

"Hodnej kluk," řekla Zoe.

Simon na sobě ucítil kapitánův pohled. Zaváhal a potom řekl: "Jestli někdo přijde k úrazu, dám ho do pořádku. Očekává se ode mě ještě něco?"

"Ano. Řekněte mi, že jste s námi."

"Má to nějaký praktický význam, kterému nerozumím?"

"Ne, jenom to chci slyšet."

"Aniž mi řeknete, o co jde? Do čeho jdeme?"

"Sakarya je zločinec a my ho chceme dostat."

"Takže teď je naším povoláním chytání zločinců?"

Kaylee poznamenala: "Co je na tom špatného?"

"No, tak zaprvé sem tam něco ukradneme. Nedělá to z nás taky zločince?"

"Řekl bych, že ano," odvětil Mal.

"A je snad on horší?"

"O hodně," řekl Mal vážně.

Wash si odkašlal a ohlédl se na Zoe. Když mu nedala žádné znamení, řekl: "Má to něco společného s tím, co jsem našel na Cortexu, je to tak? Nucená práce, zaměstnávání dětí, -"

"Ano," odpověděl Mal.

"Jenom jsem chtěl říct," pokračoval Simon, "že když po mně chcete, abych něco podepsal, tak bych se rád dozvěděl, co se má stát, dřív, než se to stane."

Kapitán se zamračil: "Dok-"

Simon pohlédl na Kaylee, která se svýma velkýma očima dívala přímo na něj.

"Dobrá, jdu do toho," řekl rychle.

Kapitán přikývl. "Dobře. River?"

"River nikdy nestála stranou," odpověděla.
< 12. kapitolaObsah14. kapitola >