Lexikon

LexikonCílem této sekce je postupně přinést vyčerpávající rejstřík všech pojmů, které se kdy ve Firefly a Serenity objevily – ať už jde o jména osob a planet nebo názvy a označení lodí a jiné techniky. Zkratka v závorce označuje výskyt dané položky.

UNDER CONSTRUCTION

Seznam zkratek:

01S:
Firefly epizoda 1 – Serenity 1 & 2 (Fox, 2002)

02TTJ:
Firefly epizoda 2 – The Train Job (Fox, 2002)

03B:
Firefly epizoda 3 – Bushwhacked (Fox, 2002)

04S:
Firefly epizoda 4 – Shindig (Fox, 2002)

05S:
Firefly epizoda 5 – Safe (Fox, 2002)

06OMR:
Firefly epizoda 6 – Our Mrs. Reynolds (Fox, 2002)

07J:
Firefly epizoda 7 – Jaynestown (Fox, 2002)

08OOG:
Firefly epizoda 8 – Out of Gas (Fox, 2002)

09A:
Firefly epizoda 9 – Ariel (Fox, 2002)

10WS:
Firefly epizoda 10 – War Stories (Fox, 2002)

11T:
Firefly epizoda 11 – Trash (Fox, 2002)

12TM:
Firefly epizoda 12 – The Message (Fox, 2002)

13HOG:
Firefly epizoda 13 – Heart of Gold (Fox, 2002)

14OIS:
Firefly epizoda 14 – Objects in Space (Fox, 2002)

FOC1:
Firefly – The Official Companion, volume 1 (Titan Books, 2006)

FOC2:
Firefly – The Official Companion, volume 2 (Titan Books, 2007)

MOF:
dokument Here’s How It Was – The Making of Firefly (Fox, 2003)

RTS:
klipy R. Tam Sessions (Universal, 2005)

SC1:
Serenity – komiks Those Left Behind, sešit 1 (Dark Horse, 2005)

SC2:
Serenity – komiks Those Left Behind, sešit 2 (Dark Horse, 2005)

SC3:
Serenity – komiks Those Left Behind, sešit 3 (Dark Horse, 2005)

SC4:
Serenity – komiks Better Days, sešit 1 (Dark Horse, 2008)

SC5:
Serenity – komiks Better Days, sešit 2 (Dark Horse, 2008)

SC6:
Serenity – komiks Better Days, sešit 3 (Dark Horse, 2008)

SCTOH:
Serenity – komiks The Other Half (MySpace Dark Horse Presents, 2008)

SM:
Serenity – film (Universal, 2005)

SN:
Serenity – románová adaptace filmu (Pocket Books, 2005)

SOVC:
Serenity – The Official Visual Companion (Titan Books, 2005)

03
Viz 03-K64. [01S]

03-K64
Jedna z relativně novějších verzí lodí třídy Firefly. Některé starší verze se na rozdíl od 03-K64 za letu třesou, takže cestování na jejich palubě není příliš příjemné. [01S, 02TTJ]

54-R
Typ ostřelovací pušky s laserovým zaměřovačem. [10WS]

57. oddíl
Pozemní jednotka Nezávislých, která se zúčastnila bitvy o údolí Serenity. Z celého oddílu přežili pouze Malcolm Reynolds a Zoe Alleyne. [01S, SN]

82. jednotka
Stíhací eskadra Nezávislých, kterou těsně před koncem bitvy o údolí Serenity žádal 57. oddíl o leteckou podporu. Velení Nezávislých však rozhodlo, že situace je beznadějná, a tak pozemnímu oddílu leteckou podporu neposlalo. [01S, SN]

Akademie Aliance
Vládní institut, který se navenek tvářil jako elitní vysoká škola. Ve skutečnosti v něm lékaři Aliance prováděli přísně utajené pokusy s nejnadanějšími mladými lidmi, např. s River Tam. [01S, RTS, SM, SN]

Aliance
Nejmocnější vláda galaxie, tvořená Centrálními planetami. Své absolutní postavení získala poté, co v dobyvačné válce porazila Nezávislé. Její oficiální název je Unie spojených planet. [Obrázek] [01S atd.]

Alleyne, Zoe
Zástupkyně kapitána Reynoldse a první důstojnice na jeho lodi Serenity. Manželka „Washe“ Washburna. Pozn.: Podle některých zdrojů je její příjmení Warren. [Bližší informace] [01S atd.]

Ariel
Jedna z Centrálních planet. Nachází se na ní velmi dobře vybavená nemocnice sv. Lucie, do níž chtěl Dr. Simon Tam proniknout, aby zjistil, co přesně prováděli lékaři Aliance s jeho sestrou. [Obrázek] [09A]

Asbach, Manfred
Jméno, pod kterým studoval muž později známý jako Mr. Universe na letecké škole, a to ve stejném ročníku jako Wash. [SN]

ASREV (Alliance Short Range Enforcement Vessel)
Poměrně malý, ale těžce ozbrojený letoun s krátkým doletem, používaný policejními silami Aliance. S tímto strojem pronásledoval poručík Womack Serenity ve snaze polapit Traceyho. [Obrázek] [12TM]

Athény
Hvězdná soustava, v níž se nachází planeta Whitefall. [01S]

Aught 3
Viz 03-K64. [01S]

Badger
Překupník kradeného a pašovaného zboží. Operuje na planetě Persephone. Při několika příležitostech jednal i s Malcolmem Reynoldsem; oba muži se ovšem nemají příliš v lásce. Pozn.: Roli Badgera původně napsal tvůrce Firefly Joss Whedon sám pro sebe, ale nakonec ho ztvárnil herec Mark A. Sheppard. [Obrázek] [01S, 04S, FOC1, SC2]

Baifang, Wu
Autor díla Triumph of the Terraformers (Triumf terraformovačů), oblíbené knihy River. Líbilo se jí, jakým způsobem Baifang pracuje s jazykem. [SN]

Baker, Ben
Poručík, který bojoval na straně Nezávislých a zahynul během bitvy v údolí Serenity. Když bylo zapotřebí poručíkova kódu k přivolání letecké podpory, seržant Malcolm Reynolds mrtvému Bakerovi kód sebral a dal jej jednomu ze svých spolubojovníků, Grinovi. [Obrázek] [01S, SN]

Balbuena
Jeden ze členů ostrahy v „akademiiAliance. Když tuto instituci navštívil zvláštní agent parlamentu během pátrání po River a rozhodl se popravit doktora Mathiase za jeho selhání, Balbuena spolu se svým kolegou Sookdeem Mathiase bránili – a stejně jako Mathias zahynuli agentovou rukou. [SM, SN]

Barn Swallow
Viz Polykající chlév. [SM, SN]

Bathgate Abbey
Opatství, ve kterém se stavil pastor Book, zatímco zbytek posádky Serenity letěl kvůli obnovení Inařiny pracovní licence na Ariel. [09A]

Beaumond
Viz Beaumonde. [06OMR]

Beaumonde
Planeta, na kterou chtěla Serenity zamířit z Triumphu. Malcolmovy plány se však zvrtly, když napalubu lodi pronikla sňatková podvodnice Saffron. Na téže planetě se nacházel bar Maidenhead, ve kterém Malcolm dostával zakázky od Fantyho a Minga. Pozn.: V titulcích na DVD Firefly – The Complete Series je toto jméno chybně psáno Beaumond. [Obrázek] [06OMR, SM, SN]

Bellerophon
Planeta, která se stala rájem pro zámožné osoby. Na jednom z místních „ostrovů“ vznášejících se nad mořem měl luxusní sídlo Durran Haymer. [Obrázek] [11T]

Bendis
Muž, který se na straně Nezávislých zúčastnil bitvy v údolí Serenity. Bojoval ve stejné jednotce jako Malcolm Reynolds a Zoe Alleyne. [Obrázek] [01S]

Bernabe
Jeden
z mužů, kteří se po Jednotící válce usadili na Havenu. Ve válce bojoval na straně Nezávislých. Oženil se s ženou jménem Mildred, která mu porodila syna a dceru. Stejně jako všechny ostatní obyvatele havenské kolonie i Bernabeovu rodinu nechal vyvraždit zvláštní agent parlamentu Aliance při pátrání po River Tam. [SN]

Bernadette
Planeta, z níž pocházelo několik rodin vyvražděných Pleniteli. Když tito lidé letěli z Bernadette na Newhall, Plenitelé zaútočili na jejich vesmírnou loď a kromě jednoho muže nenechali nikoho naživu. [03B]

Bernoulli
Muž, kterému měla Serenity doručit zboží od překupníka Kesslera z Higginsova měsíce. [07J]

Bester
Mechanik, kterého si Malcolm Reynolds najal krátce poté, co koupil Serenity. Bester jednoho dne zavedl na palubu Reynoldsovy lodi dívku jménem Kaylee Frye a začal se s ní milovat ve strojovně. Reynolds je při tom nachytal, a když následně Kaylee dokázala opravit poruchu, se kterou předtím její milenec nedokázal hnout, dostal Bester padáka a ona získala jeho místo. [Obrázek] [08OOG]

Beylix
Planeta s nádherným prstencem, díky kterému lehce připomíná Saturn ze Sluneční soustavy dávné Země. [11T, SOVC]

Bloggs, Joey
Zprostředkovatel práce, který žil v Paradisu. Osm měsíců předtím, než dal Adelai Niska Malcolmovi a spol. za úkol vyloupit vlak do Paradisa, se Bloggs zastřelil. [02TTJ]

Blue Sun
Viz Modré slunce. [02TTJ, 09A, FOC1, FOC2, MOF, SC1, SC2, SC3]

Bobby
Pomocník federálního agenta McGinnise. [09A]

Bolles
Překupník kradeného zboží, operující na vnějších světech. Byl malé, podsadité postavy, a příležitostně obchodoval s posádkou Malcolma Reynoldse. Bollese a dva jeho muže zastřelili lidé Adelaie Nisky na Ezře při únosu Malcolma a Washe. Pozn.: V titulcích na DVD Firefly – The Complete Series je jeho jméno psáno Bosh. [Obrázek] [10WS]

Book, Derrial
Pastor, který se zdržuje na palubě lodi Serenity. Pozn.: Některé zdroje nesprávně uvádějí, že jeho křestní jméno je Meria. [Bližší informace] [01S atd.]

Book, Meria
Viz Book, Derrial. [01S atd.]

Borodin
Chlapec, který byl kdysi spolužákem River. [SM, SN]

Boros
Planeta, na níž původně chtěla Serenity zamířit po návštěvě planety Persephone. Tato návštěva však skončila neúspěšným jednáním s podloudníkem Badgerem ohledně jím objednaného ilegálního nákladu a Serenity tak nakonec musela odbočit na Whitefall, aby náklad prodala Malcolmově staré známé Patience. [01S]

Bosh
Viz Bolles. [10WS]

Bourne
Šerif Paradisa. [Obrázek] [02TTJ]

Bowdenova nemoc (Bowden’s Malady)
Choroba, která řádila v Paradisu. Napadala svalovou a kosterní tkáň. Existuje na ni jen jediný lék – pescalin. [02TTJ]

bratři Grangeové
Sourozenci z planety Jiangyin. Malcolm Reynolds jim měl doručit a prodat Harrowův, resp. Badgerův náklad (stádo krav). Reynolds ovšem netušil, že oba bratři jsou hledáni za vraždu místního občana Rance Durbina. Během předávání nákladu se dostavila policie a po krátké přestřelce, při níž byl těžce zraněn pastor Book, oba bratry zatkla. [Obrázek] [05S]

bratři Rampleové
Viz Fanty a Mingo. [SM, SN]

bratři Sanchezové
Spojenci posádky Serenity, kteří měli opravnu a sklad na Borosu. Nechal je zavraždit zvláštní agent Aliance při pátrání po River Tam. [SM]

Bree
Jeden z mužů, kteří spolupracovali se Saffron. Bree zahynul při explozi vesmírné pasti, kterou se svými kumpány nastražil na Serenity. Pozn.: Podle scénáře epizody 6 – Our Mrs. Reynolds se tento muž jmenuje Breed a jeho šéf Corbin. [06OMR]

Breed
Viz Bree. [06OMR]

Brennert
Překupník kradeného zboží. Posádka Serenity se mu neúspěšně pokusila odprodat Lassiter ukradený ze sídla Durrana Haymera. [11T]

Bridget
Jedno z mnoha falešných jmen sňatkové podvodnice Saffron.[11T]

browncoats
Viz hnědokabátníci. [01S, 02TTJ, SN]

Brutus
Jedna z četných lodí, které kotvily v docích Eavesdown v době, kdy poprvé vstoupili na palubu Serenity Book, Simon a River. [01S]

Buhnder
Viz bunder. [12TM]

bunder
Jedna z četných zbraní v Jaynově arzenálu. Pozn.: Podle scénáře epizody 12 – The Message se její název píše Buhnder. [12TM]

Burgess, Belinda
Žena Rance Burgesse. Byla neplodná. [Obrázek] [13HOG]

Burgess, Rance
Gangster a samozvaný vládce okrajového světa, na kterém se nacházel bordel Srdce ze zlata. Jeho manželka byla neplodná, a když Burgess přivedl do jiného stavu nevěstku Petaline, rozhodl se přivlastnit si její dítě. Tento plán mu však překazila bordelmamá Nandi, když přivolala na pomoc Serenity. Při pokusu o únos Petalinina dítěte Burgess Nandi zastřelil a vzápětí sám zahynul Petalininou kulkou. Pozn.: Některé zdroje uvádějí, že Burgessovo křestní jméno se píše Ranse. [Obrázek] [13HOG]

Burgess, Ranse
Viz Burgess, Rance. [13HOG]

Burnham
Kvadrant, na jehož okraji se nachází planeta Miranda. [SM]

byphodin
Droga, která zpomaluje životní funkce a může po požití vyvolat dojem, že je
dotyčný člověk mrtvý. [12TM]

Cabott
Dívka z Persephone. Zúčastnila se plesu, na kterém vyzval Artherton Wing Mala
na šermířský souboj. [04S]

calaphar
Lék proti otravě krve. [SM]

Caliban
Měsíc, na kterém se Malcolm a Zoe poprvé setkali s Jaynem. [08OOG, SN]

Callahan
Typ vysoce výkonné pušky. Jayne Cobb dal svému Callahanu jméno Věra. [06OMR]

Cambersonovi
Rodina, která žila v blízkosti Tamových. Když byli Simon a River malí, našli na jejich statku spoustu keříčků s drobným tmavým ovocem zvaným hodgeberry. [05S]

Canton
Městečko na Higginsově měsíci. Jayne se stal místním lidovým hrdinou poté, co spolu se StitchemHessianem ukradl starostovi Higginsovi obrovské množství peněz, ale posléze je byl nucen vysypat (a Stitche také), aby se jeho přetížené vznášedlo vůbec udrželo ve vzduchu. Peníze doslova spadly do klína místních chudých obyvatel, kteří pak začali Jayna uctívat. [07J]

Capissen 38
Druh motoru používaný ve vesmírných lodích. Kaylee ho považuje za značně nespolehlivý. [SM, SN]

Capshawové
Klan obchodující s ilegálním zbožím. Podle Malcolma Reynoldse jsou to pitomci. [01S]

Carmelito
Podporučík přidělený na vesmírnou loď zvláštního agenta pátrajícího po River. [SM, SN]

Caron
Členka týmu vědců, kteří krátce před Jednotící válkou vypustili hydrochlorát G-32 Paxilon do atmosféry planety Miranda. Když následně část populace Mirandy zdivočela, Dr. Caron zaplatila za tento alianční experiment životem. Ještě před smrtí však stačila celý nezdařený experiment popsat v nahrávce, kterou zhruba o deset let později objevila posádka Serenity. [Obrázek] [SM, SN]

Centrální planety
Planety, které se nacházejí uprostřed civilizované části galaxie. Největší a zároveň nejdůležitější z nich jsou Londinium a Sihnon. Tyto dva světy byly po odchodu lidstva ze staré Země osídleny jako první a rychle získaly dominantní postavení. Londinium se stalo centrem angloamerické kultury, zatímco Sihnon se stal centrem kultury čínské. Později několik Centrálních planet vytvořilo Alianci a rozhodlo se ovládnout všechny ostatní planety, což vedlo k válce mezi nimi a tzv. Nezávislými. Protože Centrální planety měly daleko modernější vybavení než Nezávislí, Aliance válku vyhrála. [01S atd.]

Cobb, Jayne
Žoldák, pracující pro Malcolma Reynoldse na palubě jeho lodi Serenity. [Bližší informace] [01S atd.]

Cobb, Radiant
Matka Jayna Cobba. Poslala mu pletenou čepici, aby mu nebyla na cestách zima. Jayne se rozhodl pojmenovat po matce svou loď, pokud někdy nějakou bude mít. [12TM, SC5]

Constance
Venkovské městečko na jednom z okrajových světů. Během střetu Malcolma Reynoldse, Zoe a Jayna s Ottovou partou kázal v místním kostele pastor Book. Jeho kázání bylo neúspěšným pokusem odlákat pozornost od Reynoldsovy skupiny. [Obrázek] [SC1]

cortex
Veřejně přístupná elektronická informační síť. [01S atd.]

Courtland, William
Šlechtic, který se spolu se svou manželkou zúčastnil plesu na planetě Persephone, na němž se Malcolm Reynolds dostal do střetu s Athertonem Wingem. U vstupu do sálu mu byla zabavena zbraň. [Obrázek] [04S]

Crosettiovi
Rodina, která se přátelila s Tamovými. Dcera Crosettiových tajně pokukovala po Simonovi. [SN]

Crow
Jeden z mužů, kteří pracovali pro Adelaie Nisku na palubě jeho skyplexu. Když dal Niska Malcolmu Reynoldsovi za úkol vyloupit vlak směřující přes Hancock do Paradisa, Crow měl od Reynoldse na téže planetě lup převzít. Poté však Reynolds zjistil, že šlo o zásilku léku pescalinu D, který v Paradisu zoufale potřebovali, a rozhodl se ho do města vrátit. Crow nechtěl pochopit, že kapitán Serenity změnil názor, a během následné hádky ho Reynolds skopnul do jednoho z motorů své lodi. [Obrázek] [02TTJ]

Dalin
Viz Viktor. [10WS]

d’Arbanvilleovi
Viz Darbanvilleovi. [SN]

Darbanvilleovi
Smyšlené jméno neexistující rodiny, s níž se měli přátelit Tamovi a které River Tam uvedla ve svých dopisech, jež poslala svému bratru Simonovi ze „školy“, kde Aliance prováděla pokusy s jejím mozkem. Zmiňování událostí, které se nikdy nestaly, bylo jedním z mála způsobů, jak mohla River upozornit Simona, že něco není v pořádku. [05S]

DeLorenzo
Seržant, který se na straně Nezávislých zúčastnil bitvy o údolí Serenity. Zahynul i se třemi čtvrtinami své čety, když na údolí nalétly skify Aliance. Zbytek DeLorenzovy jednotky přešel pod velení Malcolma Reynoldse. [SN]

Den S (U-day)
Slangové označení pro Den Sjednocení. [02TTJ]

Den Sjednocení (Unification Day)
Státní svátek, který připomíná vítězství Aliance nad Nezávislými. [02TTJ]

Dester
Viz Destra. [04S]

Destra
Dívka z Persephone. Zúčastnila se plesu, na kterém vyzval Artherton Wing Mala na šermířský souboj. Pozn.: V titulcích na DVD Firefly – The Complete Series je její jméno psáno Dester. [04S]

Doane
Jeden z mužů, kteří se po Jednotící válce usadili na Havenu. Stejně jako všechny ostatní obyvatele havenské kolonie i Doana nechal zabít zvláštní agent parlamentu Aliance při pátrání po River Tam. [SN]

Dobson, Laurence
Viz Dobson, Lawrence. [01S, SC2, SC3]

Dobson,
Lawrence

Agent Aliance, který na planetě Persephone pod falešnou záminkou nastoupil na palubu Serenity, aby zajal River Tam. Jeho plán však selhal; Dobson stihl pouze upozornit nejbližší křižník Aliance a postřelit Kaylee. Kapitán Reynolds jej nechal zavřít do jedné z kajut, a když z ní poté Dobson na planetě Whitefall uprchl a znovu se pokusil River unést, Reynolds Dobsona zastřelil – nebo přesněji, domníval se, že ho zastřelil. Dobson přežil, ale přišel o pravé oko. Prahl po pomstě a později se pokusil Malcolma zabít, ale kapitán Serenity měl i tentokrát navrch a znovu Dobsona eliminoval, tentokrát už natrvalo. Jméno Lawrence Dobson je pravděpodobně pouze alias. [Obrázek] [01S, SC2, SC3]

doky Eavesdown
Přístaviště vesmírných lodí na planetě Persephone. [Obrázek] [01S]

Doralee
Žena z chudých horských oblastí planety Jiangyin. Ačkoli neměla vzdělání lékařky, starala se o místní nemocné a raněné. Byla velmi pověrčivá a obvinila River Tam z čarodějnictví. [Obrázek] [05S]

Dortmunder
Křižník Aliance, který patroloval v blízkosti planety Persephone. [Obrázek] [01S]

Du-Khang
Místo, kde došlo k jedné z pozemních bitev války Aliance s Nezávislými. Bojovali zde i Mal, Zoe a Tracey. [12TM]

dům Madrassa
Vysoce prestižní dům Společnic na planetě Sihnon. Žilo v něm 40 Společnic včetně Inary a Nandi. Jak Inara, tak Nandi nakonec dům Madrassa opustily; Inara poté vstoupila do oboustranně výhodného pracovního vztahu s kapitánem Reynoldsem a Nandi začala vést nevěstinec Srdce ze zlata. [13HOG, SOVC]

dům Společnic
Jakási moderní obdoba nevěstince, v níž žijí Společnice. Domy Společnic vznikly mnoho desítek let před válkou, a to pouze na Centrálních planetách. Žádný dům nikdy nesmí vést muž. [SOVC]

Durbin, Rance
Člověk z planety Jiangyin. Zavražděn bratry Grangeovými. [05S]

Dust Devils
Viz Píseční ďáblové. [SC4, SC5, SC6]

Duul, Amnon
Poštovní úředník, který Malcolmovi a Zoe vydal zásilku, obsahující tělo jejich spolubojovníka z války Traceyho. Amnon byl starým Malovým známým a sám od sebe by jej nikdy nezradil, ale když za ním přišel alianční poručník Womack, který po Traceym pátral, Amnon mu pod nátlakem řekl, kdo Traceyho tělo dostal. [Obrázek] [12TM]

Dyton Colony
Místo, že kterého pochází Badger. [04S]

Early, Jubal
Lovec lidí, který se rozhodl získat odměnu vypsanou na River. V nestřeženém okamžiku pronikl ze své vlastní lodi na Serenity a začal odstraňovat z cesty jednoho člena posádky po druhém. Nakonec se ho ale Malcolmovi s River podařilo vylákat ven mezi obě lodě a odstrčit ho do hlubin kosmu. Pozn.: Jubal Early bylo též jméno generála Konfederace, který bojoval ve válce Severu proti Jihu. Žil v letech 1816-1894 a zúčastnil se bitvy u Gettysburgu. Na jedno ucho byl nahluchlý kvůli zranění, které utrpěl v americko-mexické válce. [Obrázek] [14OIS]

Ellison
Překupník kradeného zboží. Posádka Serenity se mu neúspěšně pokusila odprodat Lassiter ukradený ze sídla Durrana Haymera. [11T]

Emma
Jedna z nevěstek v bordelu Srdce ze zlata. [Obrázek] [13HOG]

Ezra
Planeta, na které zajali Malcolma a Washe lidé Adelaie Nisky. [10WS]

Fanty a Mingo
Dvojčata z Beaumonde, překupníci a zprostředkovatelé ilegálních prací, kteří jsou ve styku s Malem a jeho posádkou. Jejich celá jména zní Fantastic Rample a Mingojerry Rample. Bylo na ně vydáno osm různých zatykačů, čehož využil zvláštní agent Aliance, který oba bratry zajal při pátrání
po River. Pozn.: V českém dabingu filmu Serenity (na DVD z roku 2006) je Fantyho jméno chybně vyslovováno „Franty“. [Obrázek] [SM, SN]

federálové
Příslušníci ozbrojených i neozbrojených složek Aliance. [01S atd.]

Fendris
Jeden z pomocníků údajného poručíka alianční policie Womacka. [Obrázek] [12TM]

Ferlinghetti, Marco
Nepříliš mazaný gangster, pro kterého původně pracoval Jayne Cobb. Ferlinghettiho tlupa se na měsíci Calibanu nepohodla s Malcolmem a Zoe a už se zdálo, že oba lidé ze Serenity to mají spočítané. Malcolm však Jaynovi nabídl lepší platové a ubytovací podmínky a Cobb se tedy přidal na jeho stranu, čímž výsledek střetnutí zvrátil. [Obrázek] [08OOG, SN]

Firefly
Třída vesmírné lodi. Tato zastarávající, středně velká transportní plavidla se dnes už ani nevyrábějí, ale v galaxii jich je stále v provozu okolo 40.000. V oblibě je mají zejména pašeráci, piráti a další živly, jež se pohybují na okraji společnosti. Název Firefly („Světluška“) je odvozen od charakteristické nažloutlé záře, která se za letu line z oblé zadní části lodi. Typ Firefly 03-K64 na své palubě uveze dva malé raketoplány. [01S atd.]

Friedlichovi
Rodina, která se přátelila s Tamovými. [05S]

Fruity Oaty Bar
Tyčinka, do jejíž reklamy uložila Aliance podprahovou zprávu, jejímž účelem bylo spustit bojové reflexy River Tam, aby Aliance zjistila, kde se dívka nachází. [SM, SN]

Frye, Kaywinnet Lee „Kaylee“
Viz Frye, Kaywinnit Lee „Kaylee“. [SOVC]

Frye, Kaywinnit Lee „Kaylee“
Palubní mechanička lodi Serenity. [Bližší informace] [01S atd.]

GAG (Ground-Air Gun)
Pozemní protiletadlová zbraň, kterou používali Nezávislí v údolí Serenity proti nalétávajícím skifům. [Obrázek] [01S, SN]

Garcia, Guillermo
Starý muž a představitel ilegální skupiny, která pomohla Dr. Tamovi získat jeho sestru River z „akademieAliance. „Guillermo Garcia“ je pravděpodobně falešné jméno. [SN]

Georgia
Okrajová soustava, ve které se nachází planeta s městy Hancock a Paradiso. [02TTJ]

Gommen
Stařešina z planety Triumph. [06OMR]

gorram
Slang. zatracený, proklatý (goddamn). [01S atd.]

Grange, Marcus
Viz bratři Grangeové. [05S]

Grange, Nathaniel
Viz bratři Grangeové. [05S]

Graydon
Viz Grin. [01S]

Green
Viz Grin. [01S]

Greenleaf
Planeta, nacházející se něco přes deset hodin letu od Jiangyinu. Na rozdíl od mnoha světů v této části vesmíru se na ní dá sehnat kvalitní lékařská pomoc. [05S]

Grin
Jeden ze spolubojovníků Malcolma a Zoe v údolí Serenity. Původně nepodléhal Malcolmovi, ale seržantovi DeLorenzovi, jehož i se třemi čtvrtinami jeho čety zlikvidoval první alianční skif, který se nad údolím ukázal. Grin dostal od Malcolma za úkol přivolat Nezávislým leteckou podporu, která však už neměla nikdy dorazit. Bitvu o údolí Serenity nepřežil, stejně jako drtivá většina jejích účastníků. Pozn.: V titulcích na DVD Firefly – The Complete Series je jeho jméno chybně psáno Green. Pozn. 2: Podle scénáře se měl Grin původně jmenovat Graydon. [01S, SN]

Griswold
Typ granátu, velký zhruba jako baterie, reagující na tlak. Griswoldy se používaly ve válce Aliance s Nezávislými. Při jedné z pozemních bitev poblíž New Kasmiru hodili vojáci Aliance do zákopů hladovějících Nezávislých jablka, do nichž tyto granáty schovali. Malcolm Reynolds a Zoe Alleyne od té doby jablka před snědením vždycky rozkrajují. [10WS]

Ground-Air Gun
Viz GAG. [01S, SN]

Gruvick
Obchodník s ilegálním zbožím. Zahynul, když na jeho město zaútočili Plenitelé a celé ho spálili. [01S]

Gurstler
Druh motoru, který se používá např. v křižnících Aliance nebo v lodích typu Paragon. Pozn.: Ve scénáři k epizodě 1 – Serenity je jeho název chybně psán Gurtlser. Část dialogu, ve které se Gurstler objevuje, nakonec nebyla v epizodě 1 použita. [01S, 03B]

Gurtlser
Viz Gurstler. [01S]

Hancock
Město, přes něž jel vlak, který měl pro Adelaie Nisku vyloupit Malcolm Reynolds se svou posádkou. V Hancocku do tohoto vlaku nastoupili Mal a Zoe. [02TTJ]

Hannah
Dívka, která kdysi byla spolužačkou River. [SM, SN]

Hara
Viz Hera. [03B]

Harbatkin
Jedna z mnoha falešných totožností kapitána Reynoldse. Použil ji, když byla Serenity nucena kvůli zranění pastora Booka přistát na aliančním křižníku Magellan. [05S]

Harken
Velitel křižníku Aliance. Zadržel Serenity bezprostředně poté, co odletěla z lodi přepadené Pleniteli. Obvinil posádku z toho, že za neštěstí mohla ona sama, a názor změnil až v okamžiku, kdy se setkal s jediným člověkem, který útok Plenitelů přežil. [Obrázek] [03B]

Harrow, Warrick
Postarší urozený muž, jehož náklad – stádo krav – měl Malcolm Reynolds po dohodě s překupníkem Badgerem propašovat pryč z Persephone. Harrow dělal Reynoldsovi sekundanta při souboji s Athertonem Wingem a až poté se rozhodl mu náklad svěřit. Pozn.: Některé zdroje uvádějí, že Harrowovo křestní jméno se píše Warwick. [Obrázek] [04S]

Harrow, Warwick
Viz Harrow, Warrick. [04S]

Haven
Planeta s těžební kolonií, na které se po odchodu ze Serenity usadil pastor Book. Když zvláštní agent Aliance pátral po River, zaútočil na Haven a všechny obyvatele vyvraždil. [SM, SN]

Haymer, Durran
Představitel Aliance, který ve válce s Nezávislými figuroval jako čelní expert na biozbraně. Po válce se stal předním sběratelem starožitností z někdejší Země a usadil se na planetě Bellerophon. Stejně jako dlouhá řada mužů i on propadl kouzlu půvabné podvodnice, kterou poznal pod jménem Yolanda. Když se jej Yolanda nabažila, opustila jej a odnesla si s sebou detailní znalost Haymerových bezpečnostních systémů. O několik let později se rozhodla této znalosti využít a ukrást Haymerovi největší klenot jeho sbírky – starodávnou laserovou pistoli Lassiter, k níž Haymer přišel během války. Za tím účelem se spojila s Malcolmem Reynoldsem, který už ji znal z minulosti jako Saffron a kterého plánovala také podrazit. Společně se vloupali do Haymerova sídla, ale Haymer je nachytal při činu. Yolanda se ho snažila přesvědčit, že se vrátila jen a pouze kvůli němu, ale Haymer jí to neuvěřil a přivolal na ni a na Reynoldse policii. Oběma lupičům se však podařilo uniknout. [Obrázek] [11T]

Heinrich
Mladý muž, který měl na starosti bezpečnostní systémy v bellerophonském sídle Durrana Haymera. Utekl od Haymera společně s podvodnicí Yolandou, která se brzy na to Heinricha zbavila. [11T]

Helen
Nevěstka z bordelu Srdce ze zlata. Když posádka Serenity bránila bordel před Rancem Burgessem, držela se Helen blízko Jayna. [Obrázek] [13HOG]

Hera
Planeta, na níž se nachází údolí Serenity – místo, kde došlo k poslední bitvě války mezi Aliancí a Nezávislými. Pozn.: Podle některých titulků na DVD Firefly – The Complete Series se tato planeta jmenuje Hara. [01S, 03B, SN]

Hero of Canton
Viz Hrdina z Cantonu. [07J, SC4]

Hessian, Stitch
Někdejší parťák Jayna Cobba. Oba muži společně ukradli starostovi Higginsovi z Cantonu spoustu peněz, ale když prchali ve vznášedle, hodil Jayne přes palubu nejprve Hessiana a pak i peníze, aby se přetížené vznášedlo udrželo ve vzduchu. Hessiana se následně zmocnil Higgins a zavřel ho na několik let do dřevěné budky. Když se o několik let později Jayne do Cantonu vrátil, Higgins Stitche pustil, aby šel jejich společného nepřítele Jayna zabít, o což se Stitch s radostí pokusil. Jeden z místních dělníků se však vrhl do cesty kulce určené Jaynovi, a tak to byl nakonec Stitch, kdo zemřel Jaynovou rukou. [Obrázek] [07J]

Higgins
Starosta městečka Cantonu na Higginsově měsíci. Vykořisťoval místní obyvatele a nikdo se mu nedokázal postavit. Jayne Cobb a Stitch Hessian mu ukradli velké množství peněz, a když byl Jayne při následném útěku donucen zbavit se jak peněz, tak Hessiana, Higgins Stitche zajal a zavřel do malé dřevěné budky. V ní jej držel několik let až do chvíle, kdy se Jayne na Higginsův měsíc vrátil – tentokrát už na palubě Serenity. Pak Stitche pustil, aby šel Jayna zabít – jednak se chtěl Jaynovi pomstít a jednak se mu ani trochu nezamlouvalo, že se z Jayna stal místní lidový hrdina. [Obrázek] [07J]

Higgins, Fess
Syn starosty Higginse z Cantonu. Až do svých šestadvaceti let byl panic. To pobuřovalo jeho otce, který nakonec najal Inaru, aby Fesse tohoto „problému“ zbavila. [Obrázek] [07J]

Higginsův měsíc
Měsíc, na kterém se nachází Canton – městečko, ve kterém se stal Jayne lidovým hrdinou. [Obrázek] [07J]

Hiroko
Malý chlapec z Havenu. Zemřel spolu s ostatními osadníky, když na těžební kolonii zaútočila Aliance při pátrání po Serenity a River. [SN]

hnědokabátníci (browncoats)
Slangové označení pro Nezávislé, kteří ve válce s Aliancí nosili hnědé oblečení. [01S, 02TTJ, SN]

Holdenovi hoši
Podsvětní skupina obchodující s ilegálním zbožím. [01S]

Holder
Muž z planety Santo. On a jeho kolega Wright se v místním baru se dostali do potyčky s Malem a Jaynem. [04S]

Horowitz
Obchodník s kradeným zbožím. [01S]

Hrdina z Cantonu (Hero of Canton)
Píseň, kterou složili obyvatelé městečka Cantonu na Higginsově měsíci na počest Jayna Cobba. Stejným výrazem označovali i samotného Jayna. [Text písně] [07J, SC4]

hydrochlorát G-32 Paxilon
Plyn, který krátce před Jednotící válkou vypustili vědci Aliance do atmosféry planety Miranda. Cílem tohoto experimentu bylo vytvořit svět bez násilí a potlačit v lidech agresi. Pokus však selhal – 90 procent Miranďanů ztratilo kvůli Paxu vůli žít a agresivita zbývajících deseti procent naopak vzrostla, a to až za hranici šílenství, a stali se z nich brutální divoši, později známí jako Plenitelé. Plyn se postupně rozložil na neškodné látky, takže když o více než deset let později navštívila Mirandu Serenity, atmosféra už byla neškodná. [SM, SN]

Chari
Nevěstka z bordelu Srdce ze zlata, která zradila Nandi a pomáhala Burgessovi. [Obrázek] [13HOG]

IAV
Zkratka pro Interstellar Alliance Vessel – mezihvězdné plavidlo Aliance. Toto označení mají všechny alianční koráby, jako např. křižník Dortmunder nebo Magellan. Pozn.: Jde o obdobu britských „HMS“ (Her Majesty’s Ship) nebo amerických „USS“ (United States Ship). [01S]

Inara
Viz Serra, Inara. [01S atd.]

Indira
Mladá asistentka v „akademiiAliance. Když do místnosti se záznamy o útěku River Tam pronikl zvláštní agent parlamentu, byla to právě Indira, kdo tuto skutečnost nahlásil ostraze. [Obrázek] [SM, SN]

Isis Canyon
Viz kaňon Isis. [11T]

Ita
Planetka v divoké části vesmíru. Pro svou malou velikost bývá někdy označována jako měsíc. [08OOG, SOVC]

Jayne
Viz Cobb, Jayne. [01S atd.]

Jeanne
Dívka, která byla kdysi spolužačkou River. [SM, SN]

Jednotící válka (War for Unification)
Válka, kterou vedla Aliance proti světům Nezávislých, aby si je podmanila a aby je sjednotila pod svou vládou. Boje trvaly pět let, zčásti i proto, že velitelé aliančních vojsk nečekali tak silný odpor; netušili, že se jim vzepře tolik světů (mezi nimi mimo jiné Shadow, Hera a Persephone). Roku 2511 však nakonec Aliance Nezávislé porazila v rozhodující bitvě o údolí Serenity na planetě Hera. Pozn.: Seriál Firefly začíná 6 let po skončení Jednotící války, tedy v roce 2517. Pozn. 2: Hlavní inspirací Josse Whedona byla při vymýšlení tohoto konfliktu americká občanská válka. Aliance je ekvivalent Severu a Nezávislí jsou ekvivalent Jihu (až na otrokářství). [01S, 02TTJ, 10WS, 12TM, SN, SOVC]

Jiangyin
Planeta, na niž odvezla posádka Serenity stádo krav od Badgera pro bratry Grangeovy. Místní horalé obvinili River Tam z čarodějnictví a málem ji upálili. [Obrázek] [05S]

Jonáš (Jonah)
Syn nevěstky Petaline a gangstera Rance
Burgesse
. [13HOG]

kaňon Isis
Odlehlé vyprahlé místo na planetě Bellerophon. Když posádka Serenity ve spolupráci se Saffron kradla Haymerovi Lassiter, nechala odpadového robota zanést kontejner s Lassiterem právě tam. [11T]

Kaylee
Viz Frye, Kaywinnit Lee „Kaylee“. [01S atd.]

Kaytree Pond
Rybník na planetě Persephone, u něhož se odehrál šermířský souboj mezi Malcolmem Reynoldsem a Athertonem Wingem. [04S]

Kessler
Kontakt, který měl Malovi a spol. předat kontraband na Higginsově měsíci. Cantonský předák a jeho pohůnci však Kesslera odhalili a zabili a Mal musel kontraband z Kesslerovy skrýše dostat sám. [07J]

Kozick
Jeden z přisluhovačů Rance Burgesse. Při útoku na Nandin nevěstinec Srdce ze zlata obsluhoval kulomet na Burgessově vznášedle. [Obrázek] [13HOG]

křižník Aliance
Základní druh velké vojenské lodi, který Aliance používá k nejrůznějším účelům po celé galaxii. Vzhledově připomíná velký nazelenalý monolit. Jako pohon mu slouží šest motorů Gurstler. [Obrázek] [01S atd.]

Lassiter
Jedna z prvních laserových pistolí, předchůdce všech moderních laserových zbraní. Dochované exempláře jsou považovány za vzácné starožitnosti. Malcolm Reynolds a podvodnice Saffron ukradli jeden z posledních Lassiterů ze sbírky Durrana Haymera. Pozn.: Ve scénáři k epizodě 11 – Trash se tato zbraň jmenuje Mexican. [Obrázek] [11T]

Lenore
Love-Bot, kterého vlastnil Mr. Universe už od dob studií na letecké škole. [Obrázek] [SM, SN]

Lilac
Planeta, na které posádka Serenity za pomoci River přepadla místní banku. Cílem loupeže byly výplaty soukromé firmy, která zde pro Alianci udržovala pořádek. [SM, SN]

Londinium
Spolu se Sihnonem jedna ze dvou nejdůležitějších Centrálních planet. Londinium se stalo centrem angloamerické kultury. [SOVC]

Londinum
Viz Londinium. [SOVC]

Love-Bot
Robot určený k tomu, aby uspokojoval lidské sexuální potřeby. Vzhledem připomíná zpravidla ženu.
[Obrázek] [SM, SN]

Lovebot
Viz Love-Bot. [SOVC]

Lucy
Jedna z nevěstek v bordelu Srdce ze zlata. [Obrázek] [13HOG]

Lund
Hrubián a častý návštěvník hospod na blíže neurčeném okrajovém světě. Sympatizuje s Aliancí, opovrhuje Nezávislými a dává to hlasitě najevo. Není tedy divu, že když jednou na Den Sjednocení navštívili Mal a Zoe stejnou hospodu jako on, došlo mezi nimi a Lundem ke rvačce. Na straně Aliance však byla většina štamgastů, a tak museli oba bývalí hnědokabátníci vyklidit pole. [02TTJ]

Madrassa
Viz dům Madrassa. [13HOG, SOVC]

Magellan
Křižník Aliance, patrolující ve vzdálenosti několika hodin letu od planety Jiangyin. Když byl na Jiangyinu postřelen pastor Book, posádka Serenity byla donucena odvézt jej na Magellan kvůli ošetření. [05S]

Maidenhead
Bar na planetě Beaumonde. Malcolm se zde kvůli obchodním záležitostem scházel s Fantym a Mingem. Ve stejném baru spustila podprahová zpráva v reklamě na tyčinku Fruity Oaty Bar bojové reflexy River, které do dívky vložila Aliance v „akademii„. [Obrázek] [SM, SN]

Mal
Viz Reynolds, Malcolm. [01S atd.]

Martina
Členka skupiny Guillerma Garcii. Měla syna ve stejné „akademiiAliance, ve které byla držena i River. [SN]

Marvin
Chlapec který byl kdysi spolužákem River. [SM, SN]

Mathias, hilbert
Jeden z lékařů Aliance, kteří měli v „akademii“ na starosti River. Kvůli Mathiasově nedbalosti se River podařilo vyčíst z myslí klíčových členů aliančního parlamentu tajné informace o planetě Miranda, za což později Mathiase potrestal zvláštní agent parlamentu smrtí. [Obrázek] [RTS, SM, SN]

Mattie
Blízký příbuzný Jayna Cobba. Jaynova matka se o něm zmínila v dopise, se kterým Jaynovi poslala vlněnou čepici. [12TM]

McAvoy
Člen 57. oddílu v bitvě o údolí Serenity. [SN]

McGinnis
Federální šerif a agent vlády Aliance, operující na planetě Ariel. Když místní nemocnici infiltrovali Dr. Simon Tam, River Tam a Jayne Cobb, aby zjistili, co provedla Aliance s mozkem River, rozhodl se Jayne své společníky zradit pro peníze a přivolal McGinnisovy lidi. McGinnis si ovšem řekl, že výhodnější bude zatknout i Jayna. Pak zkontaktoval dva muže z Modrého slunce, aby trojici vězňů převzali; Simonovi, River a Jaynovi se však mezitím podařilo uprchnout. Oba záhadní muži v modrých rukavicích následně usoudili, že McGinnis a jeho lidé vědí o River příliš mnoho, a pomocí zvláštního sonického zařízení je zlikvidovali. Pozn.: Podle některých zdrojů se jeho příjmení píše McGuinness. [Obrázek] [09A]

McGuinness
Viz McGinnis. [09A]

Meadows
Mladý muž z městečka Cantonu na Higginsově měsíci a velký obdivovatel Jayna Cobba. Když na Jayna zaútočil pomstychtivý Stitch Hessian, Meadows se vrhl kulce do cesty a položil za Jayna život. [Obrázek] [07J]

Mexican
Viz Lassiter. [11T]

Mildred
Žena havenského kolonisty jménem Bernabe. Zahynula, když na Haven zaútočila Aliance při pátrání po River Tam. [SN]

Miller, Banning
Dívka, která se spolu s kamarádkami Destrou, Cabott a Zelle zúčastnila plesu na planetě Persephone, na němž se Malcolm Reynolds dostal do střetu s Athertonem Wingem. Banning byla velmi namyšlená a posmívala se Kaylee kvůli jejím šatům. [Obrázek] [04S]

Mingo
Viz Fanty a Mingo. [SM, SN]

Miranda
Planeta, do jejíž atmosféry krátce před válkou s Nezávislými vypustili vědci Aliance hydrochlorát G-32 Paxilon. Cílem tohoto experimentu bylo pokusit se vykořenit z lidí agresi a vytvořit lepší svět bez násilí. Na 90 procent obyvatel planety plyn zabral, ale zároveň jim vzal vůli žít a všichni dobrovolně zemřeli. U zbylých deseti procent naopak agrese vzrostla a stali se z nich Plenitelé. Aliance se pokusila toto fiasko ututlat. Když však významní členové parlamentu Aliance navštívili v „akademii“ jeden z nejslibnějších subjektů, River Tam, podařilo se dívce bezděčně vyčíst toto tajemství z jejich mysli. O několik měsíců později si parlament uvědomil, že k něčemu takovému mohlo dojít, a vyslal zvláštního agenta, aby River zneškodnil. Ta se však mezitím o tajemství podělila s Malcolmem a jeho posádkou. Serenity neprodleně zamířila na Mirandu, kde proti Alianci získala usvědčující důkaz – nahrávku, v níž Dr. Caron celý nezdařený experiment popsala. S použitím vybavení Mr. Universe pak Malcolm tuto nahrávku odvysílal na všechny civilizované světy galaxie, čímž zasadil Alianci bolestivou ránu. [Obrázek] [SM, SN]

Modré slunce (Blue Sun)
Záhadná organizace úzce napojená na vládu Aliance, navenek vystupující jako mírumilovný výrobce potravin a jiného spotřebního zboží. Modré slunce je možná částečně zodpovědné za experimenty, jež lékaři Aliance prováděli s mozkem River Tam. Poté, co River za pomoci svého bratra Simona uprchla a nalezla útočiště na lodi Serenity, se Modré slunce snaží za každou cenu dívku vypátrat a vrátit ji do aliančních rukou. To se dvěma jeho agentům téměř podařilo na planetě Ariel. Stejní dva muži v modrých rukavicích se později spojili s bývalým federálním agentem Dobsonem. Díky Dobsonovi se jim podařilo Serenity nalézt, ale v následném střetnutí byli i se svou vesmírnou lodí zničeni. Po tomto fiasku parlament Aliance přidělil úkol zneškodnit River svému zvláštnímu agentovi. Pozn.: V epizodě 3 – Bushwhacked má Jayne na sobě tričko s logem Modrého slunce, stejně jako na počátku epizody 9 – Ariel, kde mu ho River rozsekne nožem. V epizodě 4 – Shindig strhává River z konzerv s jídlem nálepky se stejným logem. Tentýž modrobílý symbol je vidět také v pilotním filmu v docích Eavesdown, v epizodě 12 – The Message lze na vesmírné stanici zahlédnout reklamu s jeho červenobílou variantou a modrá verze je i na několika místech ve filmu Serenity. [Obrázek] [02TTJ, 09A, FOC1, FOC2, MOF, SC1, SC2, SC3]

Momsen, Cyrus
Plukovník, který se zúčastnil plesu na planetě Persephone, na němž se Malcolm Reynolds dostal do střetu s Athertonem Wingem. Pozn.: V titulcích na DVD Firefly – The Complete Series je jeho jméno psáno Cyrus Mumsen. [04S]

Monty
Pašerák a dávný kamarád Malcolma Reynoldse. Oblouznila jej sňatková podvodnice Saffron (tentokrát pod falešným jménem Bridget). Malcolm, který měl se Saffron podobnou zkušenost, Montymu řekl, co je Saffron zač, a Monty se jí zbavil. [Obrázek] [11T]

Moonshuttle Bar & Grill
Malá taverna v zastrčeném koutě hlavního města Osirisu. Dr. Simon Tam se v ní sešel s lidmi, kteří mu poté pomohli zachránit River z „akademieAliance. [SN]

Mr. Universe
Spojenec posádky Serenity a geniální hacker, který kdysi studoval na stejné letecké škole jako Wash. Sídlí na svém vlastním malém zapadlém měsíci, o jehož existenci dlouho
neměla Aliance tušení. Díky svým schopnostem a vybavení má prakticky neomezený přístup ke všem bezpečnostním kamerám a komunikačním kanálům, co jich v Alianci je. Mr. Universe („pan Vesmír“) je samozřejmě jen pseudonym; jeho pravé jméno je neznámé. [Obrázek] [SM, SN]

Mula
Pozemní dopravní prostředek na palubě Serenity. Původní Mula bylo vozidlo s koly. Poté, co Mula vzala za své při osvobození Malcolma z rukou Adelaie Nisky, si posádka místo ní pořídila čtyřmístné vznášedlo, kterému dala stejné jméno. [Obrázek první Muly] [Obrázek druhé Muly] [01S, 02TTJ, 10WS, SM atd.]

Mumsen, Cyrus
Viz Momsen, Cyrus. [04S]

Murphy
Postarší muž, který se zúčastnil persephonského plesu, na němž vyzval Atherton Wing Mala Reynoldse na souboj. Murphy nesnášel nafoukané lidi a rázně zakročil, když se Banning Miller začala posmívat Kaylee kvůli šatům. [Obrázek] [04S]

Mylar
Odolný materiál, ze kterého se vyrábějí skafandry. [03B]

Nandi
Bývalá Společnice a stará známá Inary, která na jednom z okrajových světů vedla bordel Srdce ze zlata. Když nevěstka jménem Petaline čekala dítě s místním gangsterem Rancem Burgessem, rozhodl se Burgess vzít si ho od ní násilím. Tomu nehodlala Nandi nečinně přihlížet, a tak zkontaktovala Inaru a jejím prostřednictvím požádala posádku Serenity o pomoc. Mal souhlasil, že nevěstkám pomůže a že je před gangsterem ochrání. Pomohl Nandi nevěstinec opevnit, přičemž v ní nalezl spřízněnou duši a noc před bitvou s Burgessovými muži se s ní pomiloval. Jejich vztah však neměl mít dlouhého trvání. Druhého dne zaútočil Burgess na nevěstinec a při pokusu o únos Petalinina synka Nandi zastřelil. Tato událost – zejména fakt, že se Mal vyspal s Nandi – vedla k tomu, že se Inara rozhodla Serenity opustit. [Obrázek] [13HOG]

nemocnice sv. Lucie
Jedno z největších zdravotnických zařízení na Arielu i v celých Centrálních planetách. Dr. Simon Tam do ní za pomoci zbytku posádky Serenity pronikl, aby se pokusil zjistit, co přesně provedli lékaři Aliance s mozkem jeho sestry River. Na oplátku dal Malcolmovi tip na skladiště v téže nemocnici, v němž se nacházelo velké množství cenných léků. [Obrázek] [09A]

New Dunsmuir
Město na planetě Beaumonde. [06OMR]

New Kasmir
Město, u kterého došlo během zimního tažení k jedné ze zákopových bitev ve válce mezi Aliancí a Nezávislými. Vojáci Aliance hodili do zákopů Nezávislých jablka, která obsahovala granáty typu Griswold. [10WS]

Newhall
Planeta, na niž směřovalo několik rodin z Bernadette. Jejich vesmírnou loď však přepadli Plenitelé a kromě jednoho muže nenechali nikoho naživu. Na toto plavidlo, ztracené v hlubinách kosmu, narazila Serenity tři týdny po jeho plánovaném příletu na Newhall. [03B]

Nezávislí
Frakce, která bojovala proti Alianci v Jednotící válce. Nezávislí se odmítli podřídit jednotné vládě aliančního parlamentu a ustoupit jeho expanzivní politice. Armádu Nezávislých, která nakonec roku 2511 několikaletou válku prohrála, tvořili především lidé z vnějších světů jako Hera, Shadow nebo Persephone. Patřil mezi ně i seržant Malcolm Reynolds. [01S atd.]

Niska, Adelai
Velmi nebezpečný zločinecký boss, operující na okraji galaxie. V jeho starém těle se skrývá nečekaná nemilosrdnost a krutost. Posádku Malcolma Reynoldse si najal, aby pro něj ukradla jistý náklad Aliance. Reynolds náklad ukradl ze střeženého vlaku, ale když zjistil, že ve skutečnosti jde o léky, které v cílovém městě – Paradisu – zoufale potřebují, rozhodl se náklad vrátit a za Niskou už se nevrátil, čímž ho proti sobě poštval. Později se Niskovi podařilo Reynoldse s Washem zajmout, ale zbytek posádky je osvobodil. Pozn.: Niska má v epizodě 10 – War Stories jednu českou (!) hlášku – „Dej jim za to plátek masa“ (podle scénáře „They have enough for a slice“), příkaz pro podřízeného, aby Malovi usekl ucho. [Obrázek] [02TTJ, 10WS, FOC2]

Niska, Adlai
Viz Niska, Adelai. [SN]

Ondinia
Planeta, jejímž králem by byl rád Malcolm Reynolds (v žertu). Pozn.: Podle scénáře neříká Mal „Ondinia“, ale „Londinum“ (pravděpodobně jde o planetu Londinium). [01S]

operative (zvláštní agent)
Speciální druh agenta Aliance, který pracuje přímo pro parlament. Tito elitní agenti mají vymazané vzpomínky na dobu, kdy ještě agenty nebyli, takže neznají ani své pravé jméno a jsou k Alianci fanaticky loajální. Nezastaví se před ničím, aby splnili své poslání. Jeden z těchto agentů dostal od parlamentu za úkol vypátrat a zneškodnit River Tam. Příčinou byla tajemství, která mohla River vyčíst z myslí členů parlamentu, jež si ji přišli prohlédnout během jejích „studií“ v „akademii„. [Obrázek]
[SC3, SM, SN]

Orbrin
Plukovník, který ve válce bojoval za Nezávislé. Byl na své podřízené velmi přísný a nade vše miloval svůj knír. Zároveň však také holdoval alkoholu, a když jednou vyspával opici, vojín jménem Tracey mu knír ustřihl. [12TM]

Osiris
Jedna z Centrálních planet, na níž žil Simon Tam se svými rodiči a sestrou. Vystudoval zde na lékaře a později zde působil jako chirurg. [01S, SN, SC5]

Ott
Jeden z podsvětních šéfů na okrajových planetách. Je zcela holohlavý a na levé tváři má vytetováno několik čínských znaků. V městečku Constance se střetl s Malcolmem Reynoldsem a jeho posádkou, a vyšel z tohoto střetnutí vítězně. [Obrázek] [SC1]

Paquin
Jedna z méně rozvinutých planet galaxie. Byla to první planeta, na kterou Serenity zamířila poté, co Kaylee vystřídala Bestera ve funkci palubního mechanika. [08OOG]

Paradiso
Město, do něhož mířil z Hancocku vlak s nákladem, který měla posádka Serenity ukrást pro Adelaie Nisku. Paradiso se nachází na jedné z okrajových planet, kde je zoufalý nedostatek základních potřeb včetně léků. [02TTJ]

Paragon
Typ vesmírné lodi, využívající motoru Gurstler. Pozn.: Paragon se objevuje pouze ve scénáři k epizodě 1 – Serenity. Příslušná část dialogu nakonec nebyla v epizodě 1 použita. [01S]

pascelin
Viz pescalin. [02TTJ]

Patience
Stará známá Malcolma Reynoldse. Dostala se s Malcolmem do sporu a postřelila ho, následkem čehož se Malcolm její planetě, Whitefallu, dlouhou dobu vyhýbal. [Obrázek] [01S]

Pax
Viz hydrochlorát G-32 Paxilon. [SM, SN]

Pelorum
Na tento svět, určený především k luxusnímu odpočinku zámožných obyvatel galaxie, zamířila Serenity poté, co Mal a spol. nečekaně zbohatli. Rovněž se zde střetli s aliančním důstojníkem Ephraimem Sandou a výrobcem mechanických bezpečnostních strojů, kterého krátce předtím připravili o byznys. Ze střetnutí vyšli vítězně, nečekaně nabyté bohatství však opět pozbyli. [SC5, SC6]

Pendy
Zástupkyně Bourna, šerifa Paradisa. [Obrázek] [02TTJ]

Persephone
Jedna z relativně rozvinutých planet galaxie. Je jedním z mnoha center obchodu s ilegálním zbožím. V místních docích Eavesdown poprvé vstoupili do posádky lodě Serenity pastor Book, Dr. Simon Tam a River Tam, i když původně měli v úmyslu letět pouze na planetu Boros. [Obrázek] [01S, 04S]

pescalin
Lék, který je účinný proti Bowdenově nemoci. Vlak do Paradisa, který měla posádka Serenity vyloupit, vezl šest beden pescalinu D. [02TTJ]

pescalin D
Viz pescalin. [02TTJ]

Petaline
Nevěstka z bordelu Srdce ze zlata, která čekala dítě s gangsterem Rancem Burgessem. Gangster se rozhodl vzít jí dítě násilím. To se mu však nepodařilo, neboť bordelmamá Nandi přivolala posádku Serenity, která Petaline a jejího novorozeného synka Jonáše před Burgessem ochránila. Když bylo po boji, Petaline ukázala Jonášovi jeho otce a pak Burgesse zastřelila. [Obrázek] [13HOG]

Phoebe
Jméno, které dal Jayne Cobb jedné ze svých četných střelných zbraní. [SN]

Píseční ďáblové
Členové Nezávislých, kteří po porážce v údolí Serenity odmítli kapitulovat, a Aliance je poté označila za teroristy. Mezi Písečné ďábly patřila také Zoe Alleyne. [SC4, SC5, SC6]

Plenitelé (Reavers)
Velká skupina zdivočelých lidí, žijících ve vesmírných lodích na okraji známého vesmíru a živících se loupením a vražděním. Plenitelé jsou proslulí svou krvelačností a zvráceností – o jejich bezmezné krutosti koluje spousta historek, které jsou často považovány za pouhé výmysly a pohádky, ale většina z nich je pravdivá. Aliance existenci Plenitelů nikdy oficiálně nepotvrdila, protože to byla právě ona, kdo je bezděčně stvořil. Posádka Serenity se s Pleniteli střetla hned několikrát – jednou musela z jejich teritoria dostat platícího zákazníka, z něhož se vyklubal agent Aliance; jindy Mala a spol. zaskočili při bankovní loupeži na Lilacu. [Obrázek] [01S, 03B, SM, SN, SCTOH]

Polykající chlév (Barn Swallow)
Výraz, kterým Wash označil manévr, při němž Serenity za letu nabrala Mulu do nákladového prostoru. [SM, SN]

Radiant Cobb
Název, který hodlal Jayne Cobb dát své vytoužené lodi. Zároveň se jedná o jméno Jaynovy matky. Posádku Radiant Cobb měly tvořit samé krásné ženy. [SC5]

Rample, Alanna
Matka Fantyho a Minga Rampleových. [SN]

Rample, Fantastic
Viz Fanty a Mingo. [SM, SN]

Rample, Mingojerry
Viz Fanty a Mingo. [SM, SN]

Rao
Učitelka, která měla kdysi na starosti školní třídu, do níž chodila River Tam. River byla mimořádně nadanou studentkou, takže když jí bylo devět, většina jejích spolužáků byla o tři roky starší než ona. [Obrázek] [SM, SN]

Raymondovi
Pseudonym, který si zvolili Mal a Zoe v souvislosti s vyloupením vlaku jedoucího do Paradisa. Součástí jejich falešné identity bylo předstírat, že jsou manželé. [02TTJ]

Reavers
Viz Plenitelé. [01S, 03B, SM, SN, SCTOH]

Renshaw
Pašerácký kapitán, který se krátce po skončení Jednotící války měsíc pokoušel získat do své posádky Hobana „Washe“ Washburna. Wash však dal přednost Malovi a Zoe se Serenity.
[08OOG]

Reynolds, Malcolm
Kapitán lodi třídy Firefly jménem Serenity. [Bližší informace] [01S atd.]

River
Viz Tam, River. [01S atd.]

Roberta
Dávná kamarádka a kolegyně Inary Serry. Po dlouhé době se setkaly na plese na planetě Persephone, jehož se Inara účastnila s Athertonem Wingem. [Obrázek] [04S]

Ruby
Dívka z chudých horských oblastí planety Jiangyin. Dva roky předtím, než byli do její osady násilím zavlečeni Simon a River Tamovi, Rubyina matka zešílela a zavraždila její sestru. Ruby přežila, ale přestala mluvit. River poznala, co se dívce stalo. Místní žena jménem Doralee si schopnosti River vyložila jako čarodějnictví. [05S]

Saffron
Jedno z falešných jmen sňatkové podvodnice, která na planetě Triumph využila místních zvyklostí k tomu, aby pronikla na palubu Serenity a pokusila se loď ukrást. Přesvědčila Malcolma Reynoldse, že mu ji dal stařešina Gommen za manželku, a získala si důvěru posádky. V nestřežené chvíli omámila Malcolma jedem, kterým si předtím potřela rty, a poslala Serenity do pasti svých kompliců. Lodi se však podařilo z léčky uniknout. Později se Malcolm setkal se Saffron znovu. Dívka jej přesvědčila, aby jí pomohl zrealizovat riskantní krádež vzácné pistole Lassiter. I tentokrát jej však plánovala podrazit. Malcolm však již s takovou možností počítal, a tak nakonec skončil Lassiter v jeho rukou. [Obrázek] [06OMR, 11T]

Sanda, Ephraim
Alianční důstojník, který měl za úkol pronásledovat Písečné ďábly, neboli Nezávislé, kteří po porážce v údolí Serenity odmítli kapitulovat a stali se teroristy. Sanda byl jedním z klientů Inary Serry. Na Pelorumu zajal Malcolma Reynoldse a střetl se s jeho posádkou. [SC4, SC5, SC6]

Sanchezové
Viz bratři Sanchezové. [SM]

Santo
Nepříliš rozvinutá planeta, která se nachází v blízkosti Persephone. [04S]

Serenity
Jméno lodi třídy Firefly 03-K64, kterou vlastní Malcolm Reynolds. Název získala podle údolí, v němž se odehrála rozhodující bitva mezi Aliancí a Nezávislými. [01S atd.]

Serenity Valley
Údolí na planetě Hera, v němž roku 2511 došlo k poslední klíčové pozemní bitvě války mezi Aliancí a Nezávislými. Boje o údolí trvaly sedm týdnů. Na straně Nezávislých – kteří bitvu prohráli – zde bojovali též Malcolm Reynolds a Zoe Alleyne. Když Mal později získal přepravní loď třídy Firefly, nazval ji na počest této bitvy Serenity. Pozn.: Seriál Firefly začíná 6 let po bitvě, tedy v roce 2517. [01S]

Serra, Inara
Registrovaná Společnice, zdržující se na palubě lodi Serenity patřící Malcolmu Reynoldsovi. [Bližší informace] [01S atd.]

Shadow
Planeta, ze které pochází Malcolm Reynolds. Jeho matka, obchodnice s dobytkem, jej vychovávala na ranči spolu s 20 dalšími
lidmi. [06OMR]

Shen, Li
Spojenec posádky Serenity, který řídil těžební stanici K-3 na Whitefallu. Nechal jej zavraždit zvláštní agent Aliance při pátrání po River Tam. [SM]

Sheydra
Přítelkyně Inary, která na jedné z Centrálních planet řídila výcvikový dům Společnic. [Obrázek] [SN, SOVC]

Sihnon
Spolu s Londiniem jedna ze dvou nejvýznamnějších Centrálních planet. Sihnon se stal centrem čínské kultury. Zároveň jde o svět, ze kterého pochází Inara Serra. Příliš se neliší od planety Persephone, ale je lidnatější. Jeho dominantou je Velké Město. Pozn.: V titulcích k epizodě 1 – Serenity na DVD Firefly – The Complete Series je jméno této planety chybně psáno Zenon. [01S, 03B, SN, SOVC]

Silver Hold
Viz Silverhold. [12TM]

Silverhold
Oblast kolonií, ve které měl podle svých insignií sloužit údajný poručík alianční policie Womack. Pozn.: V titulcích na DVD Firefly – The Complete Series je toto jméno chybně psáno Silver Hold. [12TM]

Simon
Viz Tam, Simon. [01S atd.]

skif
Lehký létající člun, který používala Aliance ve válce s Nezávislými – např. při bitvě v údolí Serenity. [Obrázek] [01S]

Skunk
Jeden z pomocníků údajného poručíka alianční policie Womacka. [Obrázek] [12TM]

skyplex
Druh luxusní kosmické stanice. V oblibě ho měl Adelai Niska. [Obrázek] [02TTJ, 10WS]

Songmin
Chlapec, který byl kdysi spolužákem River. [SN]

Sookdeo
Jeden ze členů ostrahy v „akademiiAliance. Když tuto instituci navštívil zvláštní agent parlamentu během pátrání po River a rozhodl se popravit doktora Mathiase za jeho selhání, Sookdeo spolu se svým kolegou Balbuenou Mathiase bránili – a stejně jako Mathias zahynuli agentovou rukou. [SM, SN]

Southdown Abbey
Opatství, ve kterém podle svých slov působil pastor Book, než se dostal na palubu Serenity. [01S]

Společnice
Státem (Aliancí) registrovaná prostitutka. Společnice jsou však na rozdíl od nevěstek ke své práci dokonale vycvičeny, vybírají si své zákazníky samy a často dosahují značné společenské vážnosti a úcty. [01S atd.]

Srdce ze zlata (Heart of Gold)
Nevěstinec na jednom z okrajových světů. Vedla jej půvabná bývalá Společnice a stará Inařina známá Nandi. [Obrázek] [13HOG]

St. Albans
Planeta, na které sídlila rodina Traceyho – dávného Malcolmova kamaráda z války. Podnebí celého tohoto světa bylo velmi studené a Tracey doufal, že s jeho finanční pomocí si bude jeho rodina moci dovolit lepší domov. [Obrázek] [12TM]

Stanislav (Stanislaus)
Člen skupiny Guillerma Garcii. Měl ženu ve stejné „akademiiAliance, ve které byla držena i River. [SN]

Stark
Horal z planety Jiangyin. Spolu se dvěma dalšími muži unesl Dr. Simona Tama a jeho sestru River, protože horalé potřebovali lékaře. [Obrázek] [05S]

Sturges
Místo, kde došlo k jedné z bitev Jednotící války. Podle Badgera to byla nejkrvavější bitva války; podle Malcolma až druhá nejkrvavější (po bitvě o údolí Serenity). [SC2]

Šílený Ivan
Nebezpečný manévr, s jehož pomocí uletěla Serenity lodi Plenitelů, která ji zaskočila v atmosféře planety Persephone. [01S]

Tall Card (Vysoká karta)
Karetní hra podobná pokeru. [04S]

Tam, Gabriel
Otec Simona a River. [05S]

Tam, Regan
Matka Simona a River. [05S]

Tam, River
Půvabná dlouhovlasá dívka, s jejímž mozkem experimentovali lékaři Aliance. Jejím bratrem je Dr. Simon Tam. [Bližší informace] [01S atd.]

Tam, Simon
Palubní lékař lodi Serenity. Jeho mladší sestrou je River Tam. [Bližší informace] [01S atd.]

Tanaka
Jeden z mnoha lidí, kteří Malcolmovi doporučovali, aby si najal Washe jako pilota. To bylo krátce po skončení Jednotící války a těsně poté, co si Malcolm a Zoe opatřili Serenity. [08OOG]

Telofonix
Lokální audiovizuální komunikační systém na Arielu. Pozn.: Některé zdroje chybně uvádějí, že jeho název se píše Telefonix. [09A]

Tracey
Dávný kamarád Malcolma a Zoe a jejich spolubojovník z války. Poté, co Nezávislí válku prohráli, už Tracey nikdy nedokázal dát svůj život zcela do pořádku. Pro peníze se rozhodl pašovat ve svém těle uměle vypěstované orgány, kterými lékaři dočasně nahradili jeho vlastní vnitřnosti. Aby svou ilegální činnost skryl před Aliancí, pomocí speciální hibernační drogy ze sebe udělal mrtvého, nahrál vzkaz pro Malcolma a Zoe, aby ho odvezli na St. Albans, kde žili jeho rodiče, a nechal se jim poslat zapečetěný v rakvi. Muž jménem Womack, vydávající se za důstojníka alianční policie, mu však byl stále v patách, a když se od poštovního úředníka dozvěděl, že rakev s Traceyho tělem skončila na Serenity, začal Malcolmovu loď pronásledovat. Tracey se vzápětí na Serenity probudil a začal se obávat, že jej chce Malcolm a Zoe Womackovi vydat. Vyvolal přestřelku, při které jej byli Malcolm a Zoe nuceni zastřelit. [Obrázek] [12TM]

Trans-U
Zastaralý typ vesmírné lodě. Tato plavidla byla již dávno vyřazena z provozu a dnes je používají pouze Plenitelé na okraji známého vesmíru. [01S]

Triplex
Známý obchodní řetězec. Má pobočky mj. na planetě Ariel. [09A]

Triumph
Planeta, na které se sňatková podvodnice Saffron poprvé setkala s posádkou Serenity. Místní osadníci mají spoustu zvláštních zvyků, které se týkají například uzavírání manželství nebo rozvodů. [06OMR]

Two-Fry
Jeden z mužů, kteří na planetě Persephone pracovali pro Patience. Byl to jeden z jejích nejlepších střelců. Na hlavě nosil cylindr. [Obrázek] [01S]

údolí Serenity
Viz Serenity Valley. [01S atd.]

Unie spojených planet (Union of Allied Planets)
Viz Aliance. [09A]

válka
Viz Jednotící válka. [01S, 02TTJ, 10WS, 12TM, SN, SOVC]

Věra (Vera)
Jméno, které dal Jayne Cobb své nejoblíbenější zbrani. Jde o pušku typu Callahan, která má pro Jayna obrovskou emocionální hodnotu. [Obrázek] [06OMR, FOC2, SN]

Verbena
Jedna z hraničních planet. Pozn.: Měla se na ní odehrávat nenatočená epizoda Dead or Alive. [SOVC]

‘verse
Slang. vesmír (universe). [01S atd.]

Viktor
Jeden z blízkých spolupracovníků Adelaie Nisky na palubě jeho skyplexu. Viktor zahynul, když na skyplex zaútočila posádka Serenity, která přišla osvobodit Malcolma z Niskových rukou. Pozn.: Ve scénáři epizody 10 – War Stories je Viktor označován jménem Dalin. Pozn. 2: Některé zdroje chybně uvádějí, že Viktor bylo jméno muže, který na Niskův rozkaz mučil Malcolma s Washem a kterého nakonec zastřelili Zoe, Wash a Jayne při úspěšném pokusu o Malovu záchranu. [Obrázek] [Obrázek "nepravého" Viktora] [10WS]

Vitelli
Jeden z velících důstojníků Nezávislých v bitvě o Du-Khang. Při první známce nevyhnutelné porážky složil Vitelli zbraně. [12TM]

Walden
Vesmírná loď, která narazila na Serenity poté, co Malcolmově lodi vyhořel katalyzátor levé kompresní cívky a všichni až na Mala ochromenou Serenity opustili v palubních raketoplánech. Kapitán Waldenu nabídl Malovi, že mu poskytne náhradní katalyzátor, ale byla to léčka – když jej a jeho posádku pustil Mal na palubu, kapitán Malcolma postřelil a pokusil se Serenity ukrást. Mal byl ovšem na zranění zvyklý z války, a tak nakrátko přemohl bolest a vyhnal posádku Waldenu ze své lodi. [Obrázek] [08OOG]

Warren, Zoe
Viz Alleyne, Zoe. [01S atd.]

Wash
Viz Washburne, Hoban „Wash“. [01S atd.]

Washburn, Hoban „Wash“
Viz Washburne, Hoban „Wash“. [01S atd.]

Washburne ,Hoban „Wash“
Pilot lodi třídy Firefly jménem Serenity a manžel Zoe Alleyne. [Bližší informace] [01S atd.]

Washburne, Zoe
Viz Alleyne, Zoe. [SN]

Whitefall
Čtvrtý měsíc Athén, odlehlá planeta, již do značné míry ovládá žena jménem Patience. Na Whitefallu, stejně jako na většině ostatních okrajových světů, je značný nedostatek potravin a jiných základních potřeb. [Obrázek] [01S, SC1, SC2]

Wilkins, Richard
Generál Aliance, který porazil Nezávislé v údolí Serenity. Pozn.: Scéna, ve které jeho jméno zazní, byla z pilotního filmu vystřižena a nachází se v bonusech na DVD Firefly – The Complete Series. Pozn. 2: Stejné jméno má i ústřední padouch ze 3. série Whedonova seriálu Buffy the Vampire Slayer, starosta Richard Wilkins III. Pozn. 3: Objevily se spekulace, že generál Richard Wilkins je bývalá totožnost pastora Booka. [01S]

Wing, Atherton
Mladý urozený muž a vynikající šermíř žijící na planetě Persephone. Najal si na několik dní Inaru Serru jako svou osobní Společnici. Na místním plese ji před kapitánem Malcolmem Reynoldsem urazil, což vedlo k šermířskému souboji mezi ním a Reynoldsem, ve kterém Atherton překvapivě prohrál. Reynolds ho však nezabil a cech Společnic následně vyřadil Athertona ze svého registru. [Obrázek] [04S]

Woczynski, Detlev
Autor románu Moonward Ho!, oblíbené knihy River. [SN]

Womack
Muž, který o sobě tvrdil, že je poručíkem policie Aliance. Pronásledoval Traceyho kvůli orgánům, které mladík pašoval ve svém těle. Zjistil, že Tracey se ukryl na palubě Serenity, a dostihl Malcolmovu loď na planetě St. Albans. Své kořisti se vzdal, když jej pastor Book upozornil na to, že si nepřivolal pomoc z místní alianční základny a že se nachází daleko od oblasti, v níž měl podle svých insignií sloužit. [Obrázek] [12TM]

Wright
Muž z planety Santo. On a jeho kolega Holder se v místním baru se dostali do potyčky s Malem a Jaynem. [04S]

Yolanda
Jedno z mnoha falešných jmen sňatkové podvodnice Saffron. [11T]

Yu, Shan
Psychopatický diktátor, který napsal mnoho knih o válce, mučení a hranicích utrpení, které dokáže lidská bytost snést. Mezi velké fanoušky Shana Yu patří Adelai Niska. [10WS]

Zelle
Dívka z Persephone. Zúčastnila se plesu, na kterém vyzval Artherton Wing Mala na šermířský souboj. Pozn.: V titulcích na DVD Firefly – The Complete Series je její jméno psáno Zoe. [04S]

Země
Legendární planeta, která se nachází daleko od současného centra galaxie a z níž pochází celé lidstvo. [01S atd.]

Zenon
Viz Sihnon. [01S]

Zoe
Viz Alleyne, Zoe. [01S atd.]

Zoe
Viz Zelle. [04S]

zvláštní agent
Viz operative. [SC3, SM, SN]Vítejte na českých stránkách o sci-fi seriálu Firefly a jeho volném pokračování, celovečerním filmu Serenity. Více...

» E-shop Trička ze seriálů má v nabídce trička Firefly.

» Chystá se oficiální MMORPG hra Firefly Online. Své role si v ní zreprízuje všech devět hlavních herců z původního seriálu.

» V roce 2014 vyšel nový komiks Serenity: Leaves on the Wind, navazující na film.

» Nepřehlédněte román Stevena Brusta Firefly: My Own Kind of Freedom.

» Na konci roku 2010 vyšel oficiální komiks “Serenity The Shepherd’s Tale“ o minulosti pastora Booka.Website established by Milan "kernel32" Pohl, designed by Maruxs, copyright info.