Čínština

Druhým jazykem světa Firefly/Serenity je po angličtině čínština, do které nezřídka sklouzávají i členové posádky kapitána Reynoldse. Pokud jste si někdy stejně jako my lámali hlavu, o čem si to v takových chvílích povídají, už si ji lámat nemusíte – zde najdete kompletní přehled všech čínských hlášek i s jejich českým překladem. Nejprve je pokaždé uvedena čínská hláška tak, jak zazněla v seriálu či filmu, následuje český překlad a místo, kde se daná hláška objevila. (U čínské verze nejsou z důvodu přehlednosti označeny přízvuky jednotlivých slabik; v hranaté závorce je pro lepší orientaci uváděn anglický fonetický přepis.) Jako základ byly použity informace z americké stránky fireflychinese.home.att.net, nově na adrese fireflychinese.kevinsullivansite.net.

Upozornění: Některé z těchto hlášek jsou silně vulgární. Ale na druhou stranu – kde jinde než ve Firefly se můžete naučit nadávat čínsky? :]

Obsah sekce

Firefly

Epizoda 1 – Serenity 1 & 2

Čínsky: Ta-ma de! [Ta ma duh!]
Česky: Zatraceně!
Situace: Mal, když zjistí, že se blíží křižník Aliance.

Čínsky: Bi-zui. [Bee-jway.]
Česky: Zmlkněte.
Situace: Mal k Zoe a Jaynovi lamentujícím kvůli křižníku Aliance.

Čínsky: Shi-a. [Shr ah.]
Česky: Rozumím.
Situace: Kaylee odpovídá Washovi předtím, než vypne reaktor.

Čínsky: Ai-ya, huai-le! [Ai ya, hwai leh!]
Česky: Jsme v p*deli!
Situace: Wash, když křižník začíná skenovat Serenity.

Čínsky: Bi-zui. [Bee-jway.]
Česky: Zmlkni.
Situace: Mal k Washovi, který si utahuje z Jayna.

Čínsky: Zhen ta-ma yao-ming. Zhu-yi. [Jun ta ma yao ming. Joo-ee.]
Česky: Buďte opatrní.
Situace: Wash varuje Zoe, než se jeho žena spolu s ostatními vydá za Badgerem.

Čínsky: Qing-jin. [Ching jin.]
Česky: Vstupte.
Situace: Inara zve Booka dál do svého raketoplánu.

Čínsky: Ni ta-ma de tian-xia suo-you de ren dou gai-si. [Nee ta ma duh tyen-shia suo-yo duh run doh gai si.]
Česky: Všechny je ušou*tat k smrti.
Situace: Mal, když zjistí, že na palubě je špeh.

Čínsky: mei-mei [mei-mei]
Česky: sestřičko
Situace: Inara ke zraněné Kaylee.

Čínsky: Ni-men dou bi-zui! [Nee mun doh bee-jway!]
Česky: Všichni mlčte!
Situace: Mal během hádky o zabíjení.

Čínsky: kuang-zhe de [kwong-juh duh]
Česky: šílené
Situace: Wash o létání s nestíněným jádrem reaktoru.

Čínsky: xiao-mei-mei [shiao mei-mei]
Česky: malá sestřičko
Situace: Mal ke Kaylee.

Čínsky: Hun-dan! [Hwoon dahn!]
Česky: Bastard! (Doslova: vajíčko.)
Situace: Jayne o jednom z mužů Patience.

Čínsky: Ai-ya, wo-men wan-le. [Ai ya, wo mun wan leh.]
Česky: Máme velký problém.
Situace: Zoe, když se blíží loď Plenitelů.

Epizoda 2 – The Train Job

Čínsky: Qing zai-lai yi bei ng-gaa-pei? [Ching zie lie ee-bay Ng-Ka-Pei?]
Česky: Mohu dostat ještě jednu sklenici Ng-Ka-Pei, prosím? (Ng-Ka-Pei – čínské rýžové víno)
Situace: Mal si objednává v baru.

Čínsky: O, zhe zhen shi ge kuai-le de jin-zhan… [Oh, juh jen sh guh kwai luh duh jean-jan...]
Česky: Ach, události se vyvíjejí vskutku slibně…
Situace: Mal o hrozící rvačce v baru.

Čínsky: Ke-wu de lao bao-jun… [Kuh-ooh duh lao bao-jurn...]
Česky: Protivný starý tyran…
Situace: Kaylee o Malovi, který jí nařídil vrátit se zpátky ke své práci.

Čínsky: zhen de shi tian-cai [jen duh sh tyen tsai]
Česky: naprostý génius
Situace: Kaylee o Malovi v souvislosti s jeho plány.

Čínsky: Dong ma? [Dong ma?]
Česky: Rozumíš?
Situace: Jayne k Simonovi ohledně jeho nedůležitosti.

Čínsky: gou cao de [go tsao de]
Česky: zparchantělý
Situace: Jayne, když se dozví, že jejich pozice není místem setkání s Niskovými lidmi.

Epizoda 3 – Bushwhacked

Čínsky: Wo de ma. [Wuh de ma.]
Česky: Maminko.
Situace: Jayne, když spatří mrtvou loď v kosmu.

Čínsky: Zhen dao-mei! [Jen dao mei!]
Česky: Ta naše smůla!
Situace: Mal, když si uvědomí, že loď přepadli Plenitelé.

Čínsky: tian shiao duh [tyen shiao duh]
Česky: Bůh ví.
Situace: Wash o výstřelech na mrtvé lodi.

Čínsky: Zao-gao. [Tzao gao.]
Česky: Sakra.
Situace: Wash, když se dozví, že loď přepadli Plenitelé.

Čínsky: Wo de tian, a. [Wuh de tyen, ah.]
Česky: Bože na nebesích.
Situace: Mal, když se dozví, jak si zohavil tvář muž, který přežil útok Plenitelů.

Čínsky: Hun-dan. [Hwoon dahn.]
Česky: Pošuk. (Doslova: vajíčko.)
Situace: Jayne o veliteli Harkenovi.

Epizoda 4 – Shindig

Čínsky: Wei! [Way!]
Česky: Hej!
Situace: Otrokář Wright reaguje na poruchu kulečníkových koulí.

Čínsky: bao-bei [bao bay]
Česky: miláčku
Situace: Atherton Wing k Inaře přes cortex.

Čínsky: wen-guo pi [wun gwo pee]
Česky: smrdět (cítit něco nekalého)
Situace: Badger o Harrowovi.

Čínsky: pi-gu [pee-goo]
Česky: p*del
Situace: Badger o Harrowovi.

Čínsky: Lao-peng-you, ni kan qi-lai hen you jing-shen. [Lao pung yo, nee can chi lai hun yo jing shen.]
Česky: Vypadáte skvěle, starý příteli.
Situace: Inara k postaršímu muži na plese.

Čínsky: gou-shi [go se]
Česky: šrot (též sakra)
Situace: Atherton Wing mluví s Inarou o Serenity.

Čínsky: gou-shi [go se]
Česky: sakra (též šrot)
Situace: Inara, když spatří na plese Mala.

Čínsky: Xie-xie. [Sheh-sheh.]
Česky: Díky.
Situace: Kaylee děkuje Malovi za dovolení jít ke stolu s občerstvením.

Čínsky: Shen-me? [Shah muh?]
Česky: Cože?
Situace: Kaylee reaguje na poznámku Banning.

Čínsky: Cai bu shi. [Tsai boo shr.]
Česky: Ani náhodou.
Situace: Kaylee při odborném rozhovoru o technice.

Čínsky: yu-ben de [yu bun duh]
Česky: pitomé
Situace: Mal o souboji.

Epizoda 5 – Safe

Čínsky: Jian ta de gui! [Jien tah-duh guay!]
Česky: Prdlajs!
Situace: Mladý Simon o nápadu River, že Nezávislí používali v bojích dinosaury.

Čínsky: Na mei guan-xi. [Nah mei guan-shee.]
Česky: V tom případě nevadí.
Situace: Gabriel Tam k mladému Simonovi.

Čínsky: tian xiao-de [tyen shiao duh]
Česky: bůhví co
Situace: Gabriel Tam o čemsi na cortexu.

Čínsky: da bian-hua [dah bien-wha]
Česky: velká změna
Situace: Mladý Simon o vysněné počítačové konzole.

Čínsky: Liu kou-shui de biao-zi he hou-zi de ben er-zi. [Liou coe shway duh biao-tze huh hoe-tze duh bun ur-tze.]
Česky: Hloupý syn uslintané děvky a opičáka.
Situace: River o Malovi.

Čínsky: Niu-fen. [Niou-fun.]
Česky: Kravské lejno.
Situace: Simon, poté co do zmíněného lejna šlápl.

Čínsky: shuai [swai]
Česky: hezký
Situace: Kaylee o Simonovi.

Čínsky: le-se [luh-suh]
Česky: odpad
Situace: Simon o Serenity.

Čínsky: pian-zhi de jiu-cha-yuan [pyen juh duh jiou cha wen]
Česky: paličatý tyran (resp. tvrdohlavý pedant)
Situace: Simon o Malovi.

Čínsky: Fei-hua. [Fei hua.]
Česky: Nesmysl.
Situace: Mal odmítá tvrzení, že dobytek je ve špatném stavu.

Čínsky: Ma-shang! [Ma shong!]
Česky: Okamžitě!
Situace: Mal přikazuje Washovi, aby spěchal na ošetřovnu.

Čínsky: Lao-tian, bu. [Lao-tyen, boo.]
Česky: Ach Bože, ne.
Situace: Wash, když spatří Bookovo zranění.

Čínsky: jing-chang mei-yong de [jing-tzang mei yong-duh]
Česky: permanentně k ničemu
Situace: Mal o Simonovi.

Čínsky: mei-mei [mei-mei]
Česky: sestřičko
Situace: Simon k River.

Čínsky: Chu-fei wo si le. [Choo fay wuh suh leh.]
Česky: Jen přes mou mrtvolu.
Situace: Gabriel Tam k Simonovi.

Čínsky: nian-qing de [nyen ching-duh]
Česky: mladá
Situace: Patron k River.

Epizoda 6 – Our Mrs. Reynolds

Čínsky: Dang-ran. [Dahng rahn.]
Česky: Samozřejmě.
Situace: Simon odpovídá Bookovi na otázku, jestli má encyklopedii.

Čínsky: Ni bu gou-ge, ni hun-qiu. [Nee boo go-guh, nee hwoon-chiou.]
Česky: Nezasloužíš si ji, ty mizero.
Situace: Kaylee vytýká Malovi jeho chování k Saffron.

Čínsky: Guan ni zi-ji de shi. [Gwon nee tze-jee duh shr.]
Česky: Starej se o své.
Situace: Mal ke Kaylee.

Čínsky: Da-xiang bao-zha-shi de la du-zi. [Da-shiong bao-jah-shr duh la doo-tze.]
Česky: Explozivní sloní průjem.
Situace: Mal reaguje na Jaynovu nabídku vyměnit Saffron za Věru.

Čínsky: hun-dan [hwoon dahn]
Česky: bastard (doslova: vajíčko)
Situace: Mal o stařešinovi Gommenovi.

Čínsky: Wo de ma he ta de feng-kuang de wai-sheng dou! [Wuh duh ma huh ta duh fung-kwong duh wai-shung doh!]
Česky: Panenko skákavá a všichni tvoji šílení synovci!
Situace: Wash reaguje na Saffronino svádění.

Čínsky: Ren-ci de Fo-zu… [Run-tse duh fwo-tzoo...]
Česky: Milosrdný Buddho…
Situace: Inara, když uvidí, že je Mal naživu.

Čínsky: jian-huo [jien hwo]
Česky: laciná coura
Situace: Zoe o Saffron.

Čínsky: jing-cai [jing-tsai]
Česky: geniální
Situace: Wash o Saffronině sabotáži.

Čínsky: Deng yi miao. [Dung ee-miao.]
Česky: Počkej okamžik.
Situace: Wash k Malovi, zatímco kontroluje, jestli Saffron někomu nevolala.

Čínsky: Ai-ya! [Ai ya!]
Česky: Zatraceně!
Situace: Wash, když zachytí elektrickou interferenci.

Epizoda 7 – Jaynestown

Čínsky: Zhe shi shen-me lan dong-xi?! [Je shr shuh muh lan dong shi?!]
Česky: Co je to za svinstvo?!
Situace: Wash o mléku hliňáků.

Čínsky: Ye-su, ta-ma de… [Yeh-soo, ta ma duh...]
Česky: Ježišmarjá, zatraceně…
Situace: Jayne, když začíná píseň Hrdina z Cantonu.

Čínsky: xiong-mao niao [shiong mao niao]
Česky: pandí moč
Situace: Barman o mléku hliňáků, nevhodném pro hrdinu.

Čínsky: ge zhen de hun-dan [guh jun duh hwoon dahn]
Česky: skutečný bastard
Situace: Jayne o Higginsovi.

Čínsky: Hu-che. [Hoo-tsuh.]
Česky: Mluvíš nesmysly.
Situace: Zoe, šokovaná z Washova tvrzení, že Jayne je lidovým hrdinou.

Čínsky: Gao-yang zhong de gu-yang. [Gao yang jong duh goo yang.]
Česky: U všech kůzlat bez matek.
Situace: Wash, když zjistí, že Serenity nemůže odletět.

Epizoda 8 – Out of Gas

Čínsky: fei-wu [fei-oo]
Česky: kus šrotu
Situace: Zoe o Serenity.

Čínsky: Qu ni de! [Chur ni-duh!]
Česky: Jdi k čertu!
Situace: Wash k Malovi, který po něm chce, aby opustil zraněnou Zoe.

Čínsky: gui [guay]
Česky: peklo (resp. duch, démon)
Situace: Jayne se vkládá do hádky Mala s Washem.

Čínsky: Gau-saang hai-tung gu-zoeng. Gim-caa jeong-hei gung-jing. [Jeo-shung yong-jur goo-jang. Jien-cha yong-chi gong yin.]
Česky: Podpora života selhala. Okamžitě zkontrolujte hladinu kyslíku.
Situace: Hlas počítače varuje před nedostatkem vzduchu.

Čínsky: suo-you de dou shi-dang [suo-yo duh doh shr-dang]
Česky: vše, co je řádné
Situace: Mal těsně předtím, než nachytá Bestera s Kaylee ve strojovně.

Čínsky: Dong ma? [Dong ma?]
Česky: Rozumíš?
Situace: Mal mluví s Kaylee o poškozené součásti.

Čínsky: gou-shi [go se]
Česky: krám (kus šrotu)
Situace: Pirátský kapitán o Serenity.

Epizoda 9 – Ariel

Čínsky: Qing-wa cao de liu-mang. [Ching-wah tsao duh liou mahng.]
Česky: Zatracený parchant. (Doslova: Parchant šou*tající žáby.)
Situace: Mal se zlobí, když se mu nedaří naučit se Simonovy lékařské hlášky.

Čínsky: Ni-hao? [Nee hao?]
Česky: Haló?
Situace: Agent McGinnis na videofonu k Jaynovi.

Čínsky: xi-niu [shee-niou]
Česky: kravský (doslova: cucající krávy)
Situace: Jayne o alianční pušce.

Čínsky: mei-mei [mei-mei]
Česky: sestřičko
Situace: Simon k River.

Epizoda 10 – War Stories

Čínsky: Tai-kong suo-you de xing-qiu sai-jin wo de pi-gu. [Tai-kong suo-yo duh shing-chiou sai-jin wuh duh pee-goo.]
Česky: Ať mi všechny planety ve vesmíru vletí do zadku.
Situace: Wash poté, co Zoe vyjádřila Malův názor.

Čínsky: mei-mei [mei-mei]
Česky: sestřičko
Situace: Simon k River.

Čínsky: fang-zong feng-kuang de jie [fahng-tzong fung-kwong duh jeh]
Česky: uzel pohodlnického šílenství
Situace: Mal při hádce s Washem a Zoe.

Čínsky: niu-shi [niou-se]
Česky: kraví trus
Situace: Mal o Washově malé sabotáži.

Čínsky: Zao-gao! [Tzao-gao!]
Česky: Zatraceně!
Situace: Mal, když uvidí červenou tečku laserového zaměřovače.

Čínsky: Ta-ma de hun-dan. [Tah mah duh hwoon dahn.]
Česky: Zk*rvenej bastard.
Situace: Mal o Niskovi.

Čínsky: He chu-sheng za-jiao de zang-huo! [Huh choo-shung tza-jiao duh tzang-huo!]
Česky: Špinaví prznitelé tvorstva!
Situace: Book o Niskovi a jeho lidech poté, co spatří Malovo ucho.

Epizoda 11 – Trash

Čínsky: Ben tian-sheng de yi dui rou. [Bun tyen-shung duh ee-dway-ro.]
Česky: Hloupý zdegenerovaný kus masa.
Situace: Saffron o odlétajícím Montym.

Čínsky: hou-zi de pi-gu [hoe-tze duh pee-goo]
Česky: opičí zadek
Situace: Saffron o Malovi.

Čínsky: Yi-qi shen-hu-xi. [Ee-chee shung-hoo-shee.]
Česky: Zhluboka se nadechněme.
Situace: Mal během hádky s Inarou.

Čínsky: suo-xi [suo-shee]
Česky: malicherný
Situace: Inara odpovídá Malovi, co myslela.

Čínsky: Ni-men dou shi sha-gua. [Nee mun doh shr sagwa.]
Česky: Pitomci. Vy všichni.
Situace: Inara poté, co ostatní odsouhlasili Saffronin plán.

Čínsky: bu hui-hen de po-fu [boo hway-hun duh puo-foo]
Česky: bezcitná semetrika
Situace: Simon o Saffron.

Čínsky: Shen-sheng de gao-wan. [Shun-sheng duh gao-wahn.]
Česky: Svaté testikulární úterý.
Situace: Mal poté, co spatří salon v luxusním sídle.

Čínsky: Wang-ba-dan de biao-zi. [Wang-ba dan duh biao-tze.]
Česky: Děvky z vajíčka.
Situace: Saffron o policistech.

Čínsky: Ta shi suo-you di-yu de biao-zi de ma! [Tah-shr suo-yo dee-yure duh biao-tze duh mah!]
Česky: U všech děvek v pekle!
Situace: Kaylee, když spatří Saffroninu sabotáž motoru.

Epizoda 12 – The Message

Čínsky: Ni gao-su na niu ta you shuang mei-mu? [Nee gao-soo na niou, ta yo shwong mei-moo?]
Česky: Proč neřekneš té krávě, jaké má hezké oči?
Situace: Kaylee k Simonovi poté, co ji neúmyslně urazil.

Čínsky: Dong ma? [Dong ma?]
Česky: Rozumíš?
Situace: Womack k Amnonovi.

Čínsky: tian xiao-de [tyen shiao-duh]
Česky: ve jménu všeho, co je svaté
Situace: Mal k Traceymu, když se dozví, co Tracey ukradl.

Čínsky: xiong-can sha-shou [shiong-tsan sha-sho]
Česky: nemilosrdná vražedkyně
Situace: Kaylee se baví s Traceym o Zoe.

Čínsky: Wo de ma! [Wo duh ma!]
Česky: Můj Bože!
Situace: Wash reaguje na blízké exploze.

Epizoda 13 – Heart of Gold

Čínsky: gen hou-zi bi diu-shi [gun hoe-tze bee dio-se]
Česky: soutěžit s opicí ve vrhání trusu
Situace: Inara o tom, co jí může dům Společnic.

Čínsky: Zhu-fu ni, mei-mei. [Tzoo-foo nee, mei-mei.]
Česky: Buď požehnána, sestřičko.
Situace: Nandi k Inaře.

Čínsky: Wei zuo-zhe man-zai er qu. [Way tzwo-juh man-tzai ur choo.]
Česky: Naložili (lodě) a odletěli.
Situace: Vypravěč v divadle mluví o Zemi.

Čínsky: Dong ma? [Dong ma?]
Česky: Rozumíte?
Situace: Jayne k prostitutkám.

Čínsky: zhen mei nai-xing de Fo-zu [jen mei nai-shing duh fwo-tzoo]
Česky: extrémně netrpělivý Buddha
Situace: Nandi reaguje na Malovo gentlemanské chování.

Čínsky: wang-ba-dan [wang bao dahn]
Česky: mizerný bastard
Situace: Nandi o jednom z Burgessových lidí.

Čínsky: niao shi de du-gui [niao se duh doo-gway]
Česky: pochc*ní srabi
Situace: Wash o Burgessových lidech.

Epizoda 14 – Objects in Space

Čínsky: fei-fei de pi-yan [fay-fay duh pee-yen]
Česky: řitní otvor paviána
Situace: Jayne, když Kaylee vypráví o střelbě River.

Čínsky: Bi-zui, nin hen bu-ti-tie de nan-sheng! [Bee-jway, neen hen boo-tee-tyeh duh nan-shung!]
Česky: Mlčte, vy zbrklé děti!
Situace: Inara, když se Wash a Jayne začnou hašteřit během diskuse o River.

Čínsky: xiong-meng de kuang-ren [shiong-mung duh kwong-run]
Česky: šílený násilník
Situace: Inara o Earlym.

Serenity – film

Čínsky: Bai-tuo, an-jing yi-dian. [Bai-tuo, an-jing-eedyen.]
Česky: Ticho, prosím.
Situace: Učitelka k vyrušujícímu žákovi.

Čínsky: Dong le ma? Ni chou-lian, you mei-you? [Dong-luh-mah? Ni cho lyen, yo mei yo?]
Česky: Jasné? Není ve tvé tváři strach?
Situace: Mal k Simonovi na konci hádky.

Čínsky: Ai-ya. Tian a… [Ai-yah. Tyen-ah...]
Česky: Ach. Ach Bože…
Situace: Wash, když uslyší o Plenitelích.

Čínsky: Da-jia zuo-xia! [Da jee-ah tzwo sha!]
Česky: Všichni sednout!
Situace: Zoe k ostatním ve vznášedle.

Čínsky: Ni zhao-si ma? Ni yao wo kai-qiang? [Nee tzao ss-ma? Nee-yow wuh-kai chang?]
Česky: Chceš umřít? Chceš, abych tě zastřelil?
Situace: Mal k Simonovi poté, co ho Simon napadl.

Čínsky: Gou huang-tang. [Go hwong-tong.]
Česky: Dost těch nesmyslů.
Situace: Jayne si pro sebe mumlá o River.

Čínsky: Zhe-ge ji-hua zhen ke-pa! [Juhguh jee hua jun kuhpah!]
Česky: Tenhle plán je příšerný od začátku až do konce!
Situace: Wash o Malově riskantním plánu.

Čínsky: Ren-ci de Shang-di, qing dai wo zou… [Runtse de shang-dee, ching daiwuhtzo...]
Česky: Milostivý Bože, prosím, vem mě pryč…
Situace: River na Mirandě.

Čínsky: Wo xiang mei er, mei xin, bian shi-tou. [Wuoshang mayer, maysheen, byen shr-to.]
Česky: Chci se vzdát uší a srdce a stát se kamenem.
Situace: River na Mirandě.

Serenity – komiks

Those Left Behind, sešit 1

Čínsky: yi da tuo da-bian
Česky: jedno velký h*vno
Situace: str. 3, Jayne o maléru, v němž se ocitli.

Čínsky: Hun-dan!
Česky: Bastardi!
Situace: str. 7, žena z Ottova týmu o Malovi, Jaynovi a Zoe.

Čínsky: yao-nu
Česky: sukuba
Situace: str. 7, Jayne o ženě z Ottova týmu.

Čínsky: Zhu a, ni ming-ming zhi-dao wo shi bang ni zuo-shi, you he bi zhao wo ma-fan ne?
Česky: Ach Bože, očividně si jsi vědom toho, že Ti pomáhám konat Tvé dílo; proč dopustíš takovéto potíže?
Situace: str. 9, pastor Book poté, co všichni lidé utekli z kostela.

Čínsky: Kao!
Česky: Zatraceně!
Situace: str. 10, Mal poté, co Ott se svým týmem uprchl.

Čínsky: Kan wo-men zen-me si ba!
Česky: Schválně, jestli přežijeme. (Doslova: Podívejme se, jakým způsobem zemřeme.)
Situace: str. 17, Wash.

Those Left Behind, sešit 2

Čínsky: shen-me gong-zuo dou mei-you
Česky: bez práce
Situace: str. 14, Mal k Inaře.

Čínsky: kao
Česky: malér
Situace: str. 15, Mal k Bookovi.

Čínsky: Guai-guai long de dong!
Česky: Co to sakra…?!
Situace: str. 19, Wash po spatření trosek lodí.

Those Left Behind, sešit 3

Čínsky: bu-yao ming de su-du
Česky: životu nebezpečná rychlost
Situace: str. 14, Wash k Malovi.

Čínsky: Wo zai qian-shi yi-ding re-dao shen-me ren le ba…
Česky: Ve svém minulém životě jsem musel někoho opravdu naštvat…
Situace: str. 16, Mal po spatření lodi agentů Modrého slunce.

Better Days, sešit 1

Čínsky: Yo cho yo ying.
Česky: Nepoddajný.
Situace: str. 7, Jayne o bezpečnostním vozidlu.

Čínsky: fay tyeh
Česky: kus šrotu
Situace: str. 9, Jayne o bezpečnostním vozidlu.

Čínsky: Bi-zui!
Česky: Drž hubu!
Situace: str. 10, Jayne k Simonovi.

Čínsky: xiao mei-mei
Česky: sestřičko
Situace: str. 19, Wash ke Kaylee.

Better Days, sešit 2

Čínsky: xiao mei-mei
Česky: sestřičko
Situace: str. 11, Simon k River.

Čínsky: Bi-zui!
Česky: Držte huby!
Situace: str. 17, lupička k hostům v restauraci.

Better Days, sešit 3

Čínsky: shen jing bing
Česky: šílenství
Situace: str. 4, Wash o plánu Zoe.

The Other Half

Čínsky: Wuh juh-guh shen-tze boo-shee yong-lai way Reavers duh!
Česky: Mé tělo nebude použito k nasycení Plenitelů!
Situace: str. 1, Jayne při útoku Plenitelů.

Čínsky: bai-bai nen-nen duh
Česky: bílá a jemná
Situace: str. 4, Mal o své kůži.

Čínsky: gan
Česky: sakra
Situace: str. 6, člověk z Aliance přemýšlí o River.

Čínsky: Shang-dee duh dan!
Česky: Kristovy koule!
Situace: str. 7, Jayne zjišťuje, že člověk z Aliance je mrtvý.

Float Out

Čínsky: bai jiu
Česky: čistý likér
Situace: str. 23, nápis na lahvi.Vítejte na českých stránkách o sci-fi seriálu Firefly a jeho volném pokračování, celovečerním filmu Serenity. Více...

» E-shop Trička ze seriálů má v nabídce trička Firefly.

» Chystá se oficiální MMORPG hra Firefly Online. Své role si v ní zreprízuje všech devět hlavních herců z původního seriálu.

» V roce 2014 vyšel nový komiks Serenity: Leaves on the Wind, navazující na film.

» Nepřehlédněte román Stevena Brusta Firefly: My Own Kind of Freedom.

» Na konci roku 2010 vyšel oficiální komiks “Serenity The Shepherd’s Tale“ o minulosti pastora Booka.Website established by Milan "kernel32" Pohl, designed by Maruxs, copyright info.